นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4969 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

9th UOB Painting
of The Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4969 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

อภิวัฒน์ บรรลือ
Apiwat Banler

Title: ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ | Persistent Problems

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

Gold Award

อนันต์ยศ จันทร์นวล
Ananyot Jannual

Title: ไทยมุง | Impudent Thais

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 178 x 148

Silver Award

จงจิตร มูลมาตย์
Jongjit Moolmat

Title: ชีวิตเป็นเรื่องหนัก 1
| Impermanence of Life 1

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 160

Bronze Award

นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
Niroj Jarungjitvittawat

Title: พิจารณาลมหายใจ 2
| Contemplation 2

Medium: สีฝุ่นบนแผ่นไม้
| Tempera on wood

Size (cm): 180 x 180

ผลงานร่วมแสดง | Artwork on Display

วีระยุทธ ใจว่อง
Weerayut Jaiwong

Title: ห้องวิทยาศาสตร์
| Science Laboratory

Medium: สีอะคริลิค | Acrylic

Size (cm): 180 x 180

สุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย
Suradech Wattanapraditchai

Title: ตุ๊กตาของหนู | My Doll

Medium: สีอะคริลิค | Acrylic

Size (cm): 160 x 140

วิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ
Witthaya Wongphetmaneechot

Title: สภาวะจิต 1 | Mental State 1

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 150 x 180

สมรักษ์ มณีมัย
Somrak Maneemai

Title: เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป | Impermanent

Medium: สีอะคริลิคและสเปรย์บนผ้าใบ
| Acrylic and spray on canvas

Size (cm): 44 x 162

ฐิติยา ศรีตัญญู
Titiya Sritanyou

Title: ระบบทำลายตัวเอง 2 |
Self-Destruct System 2

Medium: สีอะคริลิคบนกระดาษ |
Acrylic on paper

Size (cm): 125 x 157

เกษศักดา วิมลทรง
Ketsakda Wimonsong

Title: จระเข้พลาสติก | Plastic Crocodile

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 151 x 159

ร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

เอกชัย พุ่มแก้ว
Ekachai Poomkaew

Title: ชาวพุทธ | The Buddhist

Medium: สีอะคริลิคและสีน้ำ
| Acrylic and water colour

Size (cm): 140 x 100

อัยฤทธิ์ ธิลา
Aiyarid Tila

Title: เบลอ | Blur

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 120

จีรศักดิ์ ลิวไธสง
Jirasak Liwthaisong

Title: รางวัลชีวิต | Life Rewards

Medium: สีอะคริลิคและแอร์บรัชบนผ้าใบ
| Acrylic and airbrush on canvas

Size (cm): 160 x 170

ธนพล เสือโรจน์
Thanaphon Suearot

Title: มหาจักรวาลหมายเลข 1 | The Universe No.1

Medium: สีฝุ่นและเทคนิคผสม
| Tempera and mixed technique

Size (cm): 180 x 150

ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
Songrit Muaiprom

Title: ธรรม-วัตถุ ความเชื่อ ความจริง
| Statue Belief Truth

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 170 x 170

อานนท์ ลุลิตานนท์
Anon Lulitanon

Title: บ่อทุกข์ | Suffering Pond

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 130

สำราญ มณีรัตน์
Samran Maneerat

Title: มนต์สถานโบราณศิลป์ 2
| The Acrhaeological Site 2

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 170

ไพริน ภู่ประดับ
Pairin Pupradup

Title: หุ่นยนต์ไขลาน | The Wind up Toy

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 175 x 135

ชลนัฐฐา แก้วกนก
Cholnatta Kaewkanok

Title: ขวัญข้าวขวัญชีวิต | Rice and Life

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 165 x 125

สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์
Sawasdi Suwannapak

Title: ย้อนเงาอารยะ
| Shadows of Civilisation

Medium: สีน้ำมันบนผ้าลินิน | Oil on linen

Size (cm): 180 x 150

โกวิท วัฒนราช
Kowit Wattanarach

Title: ชีวิต | Safe Zone

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 160 x 140

จักรพงษ์ เทพเกาะ
Jakkapong Thapkoa

Title: มารยุค ๔ จี | Mara Era 4 G

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 170

ไกรพล กิตติสิโรตม์
Kripol Kittisirot

Title: สวนแห่งสัจธรรม
| The Garden of Truth

Medium: สีชอร์คบนผ้าใบ
| Chaulk on canvas

Size (cm): 180 x 180

พัชรพร มีเฉลา
Patcharaporn Meechalao

Title: พื้นที่แห่งความสุข | The Joyful Place

Medium: โครเชต์เย็บบนผ้า | Crochet stitched on fabric

Size (cm): 150 x 140

วฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์
Waritti Paisarnjirasak

Title: เหยื่อของความรุนแรง | Victim

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 170

เกรียงไกร กุลพันธ์
Kreingkrai Kulphun

Title: การต่อสู้ครั้งสุดท้าย
| The Last Battle

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิคผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

นอเดียนนา บีฮิง
Nardiana Beehing

Title: เมืองเบตง
| Betong, My Hometown

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 120 x 170

กูซอฟิยะฮ์ นิบ๊อสา
Kusofiyah Nibuesa

Title: อัตลักษณ์วิถี | Culture Identity

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 139 x 105

นภัส กังวาลนรากุล
Napat Kangwannarakul

Title: จันทร์เศร้า | Sad

Medium: ตัดกระดาษด้วยมือ | Papercut

Size (cm): 170 x 122

วศิน เฉลิมขวัญมงคล
Wasin Chalermkwanmongkol

Title: ความเร้นลับ 2 | The Mystery 2

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

สาธิต อินสม
Sathit Insom

Title: ศรัทธา | Faith

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 160 x 120

อภิสันต์ รอจั่น
Aphisan Rojan

Title: น้ำใจ | Warmhearted

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 120 x 90

สกล มาลี
Sakon Malee

Title: จิตรกรรม วิถี ชีวิต อีสาน 2018 | Lifestyle of the Northeast 2018

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 170 x 145

นิวัฒน์ ชูทวน
Niwat Chootoun

Title: วันนี้ฝนตก | Raining Day

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 120

สุชาติ ม่านทอง
Suchat Manthong

Title: ที่นี่ประเทศไทย | This is Thailand

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 120 x 180

พัฒน์ดนู เตมีกุล
Patdanu Temeekol

Title: ละครความเชื่อ | A Play of Faith

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 130 x 170

ศิวกร บัวทอง
Siwakorn Buathong

Title: เดินทางในวงกต 2
| In to the Maze 2

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 180

วุฒิชัย ใจเขียว
Wutthichai Chikhiao

Title: สาระแห่งวัตถุสู่สัจธรรมแห่งนามธรรม
| The Matter of Truth and Abstract

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 150 x 170

สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
Sittisak Tongdeenok

Title: พื้นที่ทั้งสาม | The Three Stages

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 180 x 150

ชมรวี สุขโสม
Chomrawi Suksom

Title: ร่างทรง | The Medium

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 175.5 x 135.5

ณฐกร คำกายปรง
Natagon Khamkayprong

Title: รุมกินโต๊ะ | Assault

Medium: สีน้ำมันบนผ้าลินิน | Oil on linen

Size (cm): 140 x 180

นภนันท์ รังสีธรรมคุณ
Napanant Rangsrithammakhun

Title: ออกทางตกทาง
| The Balance of Both Sides

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 153

ณรงชัย ประทุมมาตย์
Narongchai Pratummat

Title: รัตติกาล | The Dark Night

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 160 x 175

ประสานพันธุ์ ภู่แต่ง
Prasanpan Pootang

Title: เจ้าแม่ | Goddess

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 170 x 150

สุรศักดิ์ สอนเสนา
Surasak Sornsena

Title: ร้าง | Deserted

Medium: หมึกสีบนกระดาษ
| Coloured ink on paper

Size (cm): 110.5 x 178

พินิจ มิชารี
Pinit Micharee

Title: ซากความศิวิไลซ์ 10
| Ruins of Civilisation 10

Medium: วาดเส้นปากกาบนผ้าใบ
| Black pen on canvas

Size (cm): 150 x 180

ประเภทศิลปินสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

ชัยชนะ ลือตระกูล
Chaichana Luetrakun

Title: Rhythm of Transformation No.4 | Rhythm of Transformation No.4

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

Gold Award

มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ
Muhammadtoha Hayiyusoh

Title: ทัศนียภาพของกาลเวลา
| Passages of Time

Medium: วาดเส้นและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Drawing and acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 135

Silver Award

ถวัลย์ ประมาณ
Thawul Praman

Title: ปัญญา 02/07/18 ประเทศไทย
| Wisdom 02/07/18 Thailand

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 130 x 115

Bronze Award

วชิรวิทย์ สามารถ
Wachiravit Samart

Title: บันทึกความทรงจำ หมายเลข 5
| Memories of Memories No. 5

Medium: หมึกดำและสีอะคริลิคบนผ้าใบ | Ink and acrylic on canvas

Size (cm): 175 x 175

ผลงานร่วมแสดง | Artwork on Display

สิทธิพร ทองมี
Sittiporn Thongmee

Title: การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด
| Never Ending Development

Medium: สีน้ำมันบนสังกะสี | Oil on zinc

Size (cm): 180 x 140

วรรณนิสา ถามะนาศาสตร์
Wunnidsa Thamanasart

Title: ปรับปน | Adjustment

Medium: อะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 179 x 139

ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์
Nutthawoot Tangwattanaphiboon

Title: พิมพ์นิยมแห่งความงาม 2
| Popularity of Beauty 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 170 x 100

เจษฎา ส้องเจริญ
Jatsada Songjaroen

Title: พื้นที่โครงสร้างสะท้อนชีวิต 4
| Structured Space Reflects Life 4

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

วันดา ใจมา
Wanda Chaima

Title: คนพาล สันดานปากหมา
| Loud-mouth Bully

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 120

จิราวรรณ เรวัตโต
Jirawan Rewatto

Title: Life Time 3 | Life Time 3

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 170 x 170

ร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

ชยันต์ พลอาสา
Chayan Pol-Asa

Title: เพื่อนต่างสายพันธุ์
| Friends of a Different Breed

Medium: สีโปสเตอร์บนผ้าใบ
| Poster colour on canvas

Size (cm): 150 x 110

มนตรี วนาพิทักษ์กุล
Montree Wanapitakkul

Title: เด็กชายขอบ
| The Boy from the Border

Medium: สีและเส้นด้าย | Colour and yarn

Size (cm): 130 x 150

พฤทธิ์ วันทะนัง
Parit Vantanang

Title: จระเข้ | Crocodile

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 120 x 100

มนัชญา กิจประเสริฐ
Manatchaya Kitprasert

Title: ความไม่มั่นคง | Insecurity

Medium: ภาพพิมพ์แกะไม้ | Woodcut

Size (cm): 180 x 120

จิตรกร นิรันดร์ศิลป์
Jitthakorn Niransin

Title: ของขวัญจากพระเจ้า
| Gift from God

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 130 x 150

ไม้รุ่ง จารุรัตนาภรณ์
Mairung Jarurattanaporn

Title: ร่ายรำ ทำตาม | Dance and Follow

Medium: สีน้ำบนกระดาษ
| Water colour on paper

Size (cm): 67 x 50

กลย์มนัส อาริยไกรศรี
Kornmanus Ariyakaisri

Title: แกนศาสนา | The Core of Religion

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 90

นรันต์ รอดชมภู
Naran Rodchompoo

Title: เทพชุมนุม 1 | Goddess 1

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 133

เกตุแก้ว พรพรหม
Ketkaew Phornphrom

Title: ดิ้นรน หมายเลข 3 | Restraints No.3

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 130

อำไพ ดาวกลางไพร
Ampai Daokangpai

Title: เริ่มต้นชีวิตใหม่ | Start a New Life

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

มาดี พัฒนศรี
Madee Pattanasri

Title: ฤดูฝน 2 | Rainy Season 2

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 103.5 x 124

ธนนันท์ ใจสว่าง
Tananan Jaisawang

Title: แม่หมูหมิ่น : ผู้เก็บความทรงจำหมายเลข 1 | Mimie : The Memories Keeper No.1

Medium: วาดเส้น- ปะ- เย็บปักบนผ้า
| Drawing, patch and embroidery

Size (cm): 150 x 120

พีระพล จันทร์เทพ
Peerapol Chanthep

Title: บางทีฉันคิดว่าเราถูกกำหนดมานะ แต่เอ๊ะ! บางทีเรากำหนดตัวเองนี่หนา
| Self-Destiny

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 100 x 160

วาสนา แซ่เลี้ยว
Vassana Saeliew

Title: จากรุ่นสู่รุ่น
| Generation to Generation

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 120

ศุภสัณห์ ร้อยวงศ์
Supasan Roywong

Title: คุณค่า | Value

Medium: จิตรกรรม | Painting

Size (cm): 195 x 95

อานนท์ เลิศพูนผล
Arnont Lertpullpol

Title: ต้องรอด | Goodness 2

Medium: สีน้ำมันและหมึกจีนบนผ้าใบ
| Oil and chinese ink on canvas

Size (cm): 130 x 170

ปัญญวัฒน์ มหันตปัญญ์
Panyawat Mahantapan

Title: หวาน ขม อมเปรี้ยว เปรียบได้
| Breakfast

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าลินิน
| Acrylic on linen

Size (cm): 140 x 120

ลดากร พวงบุบผา
Ladakorn Pungbubpha

Title: ปลาใหญ่ในบ้านหลังน้อย
| Fish in the Room

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 75 x 110

ประภากร วาณิชยานนท์
Prapakorn Vanijyananda

Title: ครอบครัว | The Family

Medium: สีน้ำมันและเทคนิคผสม
| Oil and mixed technique

Size (cm): 80 x 60

นิทัศน์ อินถานันท์
Nitach Inthanan

Title: ความอุดมสมบูรณ์ | Abundance

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 120 x 100

กาญจนา คำมูล
Kanjana Kammoon

Title: ชาวสวนกับดอกไม้
| Gardeners and Flowers

Medium: ภาพพิมพ์หิน | Lithograph

Size (cm): 74 x 86

ธีรพงศ์ แสนแปง
Thiraphong Saenpaeng

Title: มิติของเวลา 2
| Dimension of Time 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 100 x 150

เจียระนัย ชัยโทนุย
Jearanai Chaitonui

Title: ช่วงเวลาแห่งความรู้สึก "รัก" 2
| Feeling "Love" 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 130 x 140

กาญจนา ลิ้นทอง
Kanchana Linthong

Title: รูปทรงแห่งพิธีกรรมหมายเลข 1
| The Shape of Ritual No. 1

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 120 x 180

เพ็ญวิภา ปัญญา
Penwipa Panya

Title: คุณยาย | My Grandmom

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 120 x 160

ณัฐพงษ์ กังแฮ
Nattaphong Kanghae

Title: โลภกิเลส | Passion

Medium: สีอะคริลิกและดินสอพอง
| Acrylic and white clay filler

Size (cm): 176 x 150

พงศ์พิสุทธิ์ ถ่ายพงษ์
Pongpisut Taypong

Title: สัญญะที่คิดถึง | The Symbolic

Medium: ขดลวดบนผ้าใบ
| Coils on canvas

Size (cm): 180 x 150

ธีรวุฒิ วงศ์จันทร์
Teerawut Wongjan

Title: ครัวลุงยิ้ม | Uncle Yim

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 170 x 130

โสภาวดี เสนาคชวงค์
Sopawadee Senakotchawong

Title: สายตาที่เปลี่ยนไป
| The Changing Eyesight

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 160 x 120