ติดต่อเรา

  • Contact UsContact Us
บริษัท บริหารสินทรัพย์ยูโอบี เซอร์วิสเซส จำกัด

ที่ตั้ง : 559 ชั้น 13 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร : +66(0) 2780 5555

โทรสาร : +66(0) 2093 5226

 


UOB Services Asset Management Company Limited

Address : 559, Floor 13th, Phetkasem Road, Bang Wa, Phasicharoen, Bangkok 10160, Thailand

Tel : +66(0) 2780 5555

Fax : +66(0) 2093 5226