ฟังก์ชั่น(Features)

รวมฟังก์ชั่นการใช้งานไว้ในที่เดียว

ด้วยความร่วมมือกับ SAP Business One ในการพัฒนาระบบ UOB BizSmart ให้เป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นสำหรับการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานต่างๆ ทำให้คุณสามารถจัดการธุรกิจได้ครบทุกขั้นตอนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพียงหนึ่งเดียว