Customer Relationship Management

สรุปภาพรวมการทำธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และพนักงาน

screenshot of enterpryze web app

สร้างรูปแบบข้อมูลที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้พนักงานขายสามารถมุ่งเน้นไปยังข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

settings icon

ทีมขายสามารถดูข้อมูลการขายได้อย่างรวดเร็ว ติดตามผลงานการขาย การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และติดตามความคืบหน้า และสามารถสลับการใช้งานระหว่างลูกค้าหลายๆรายกับบริษัทต่างๆได้อย่างคล่องตัว

screenshot of enterpryze web app

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของเรา