นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

11th UOB Painting
of The Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี คือ กิจกรรมหลักของธนาคารยูโอบีที่มุ่งส่งเสริมแวดวงศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้ ธนาคารได้เชิญชวนศิลปินมาร่วมแบ่งปันความประทับใจในหัวข้อ ‘ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity)’ และความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทาย ผลงานจิตรกรรมในการประกวดครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของมนุษย์ในการเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ช่วยให้เรามองผ่านความท้าทายในปัจจุบัน และมีความหวังกับวันที่ทุกสิ่งจะกลับมาสดใสในอนาคตข้างหน้า

The UOB Painting of the Year is the UOB’s flagship art programme that aims to uncover and to nurture artistic talent across the region. This year, the Bank invited the artist to share their impressions on the theme of ‘Solidarity’ and the importance of staying united in the face of adversity. All the artworks showcase the resilience of the human spirit in overcoming COVID-19-related challenges and help us see through the current challenges and focus on the brighter days ahead.

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

ทองไมย์ เทพราม
Thongmai Thepram

Title: รวมพลังประจัญบาน | Super Strength in Unity

Medium: สีอะคริลิกและดินสอบนผ้าใบ | Acrylic and pencil on canvas

Size (cm): 110 x 180

Gold Award

ชัยชนะ ลือตระกูล
Chaichana Luetrakun

Title: Ultimate's World 2019

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 180

Silver Award

ศักดิ์นรินทร์ คูณสวัสดิ์
Saknarin Koonsawat

Title: โควิดสร้างสมดุล |
COVID-19 Spawns Natural Equilibrium

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 152 x 152

Bronze Award

ถวัลย์ ประมาณ
Thawul Praman

Title: พื้นที่แห่งความสุข | Realm of Happiness

Medium: สีน้ำมันบนดุนโลหะ |
Oil on aluminum

Size (cm): 118 x 177

ผลงานร่วมแสดง | Finalists

ชยสิทธิ์ ออไอศูรย์
Chayasit Orisoon

Title: รวมกันเป็นเรา |
We are Together

Medium: แกะไม้ | Woodcut

Size (cm): 120 x 170

ชุมพล อักพันธานนท์
Chumpol Akkapantanon

Title: ใจเดียวกัน | Sharing the Same Heart

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 165 x 130

ประมวล ทุ่งปรือ
Pramual Thungprue

Title: ผู้หญิงไทยในช่วงเวลาโควิด-19 |
A Feminine Portrait of Hope vs. COVID-19

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 152 x 125

ธมลวรรณ แสงนาค
Thamonwan Sangnak

Title: พลังแห่งความดี |
The Power of Goodness

Medium: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมและวัสดุผสมบนผ้าใบ | Silkscreen and mixed media on canvas

Size (cm): 177 x 180

อัจฉราภรณ์ กล่ำเกลื่อน
Auscharaporn Klamkluan

Title: ต้นรัก (ต้นไม้แห่งปาฏิหาริย์) |
Tree of Miracles

Medium: ลายรดน้ำบนพื้นรักสมุกแท้ |
Thai lacquer works

Size (cm): 125 x 157

พีระเดศ นามวงษ์
Peerades Namwong

Title: รวมพลังเล็กๆ อันยิ่งใหญ่ |
Together, We are Stronger

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 180

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

นนทนันท์ อินทรจักร์
Nontanan Intarajakra

Title: เรือลำเดียวกัน | Harmony

Medium: วาดเส้นและตัดฉลุกระดาษ | Drawing and paper cut

Size (cm): 118 x 118

ฐิติยา ศรีตัญญู
Titiya Sritanyou

Title: นามธรรมจากเชื้อไวรัสโคโรนา | Abstract from Coronavirus

Medium: เทคนิคผสม |
Mixed technique

Size (cm): 140 x 160

จิรวัฒน์ พราหมณ์เพชร
Jirawat Pramphet

Title: เราทุกคน | All of Us

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 110 x 140

บุญเสริม วัฒนกิจ
Boonserm Watanakit

Title: ระบำเทวดา | Angel’s Dance

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 135 x 180

สุวิชา พึ่งเกตุ
Suvicha Phungkate

Title: แสงแห่งพลังชีวิต หมายเลข 7 |
The Light of Life force No. 7

Medium: เทคนิคผสม |
Mixed technique

Size (cm): 170 x 170

วรุนทร์ วงศ์คำ
Waroon Wongkham

Title: พิธีกวนเกษียรสมุทร |
Scene of the Churning of the Milk Ocean

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

สกล มาลี
Sakon Malee

Title: ชีวิต ไทบ้าน |
Traditional Countryside Life

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 120

วัชรพงษ์ ขุนอาจ
Watcharapong Khunart

Title: หิน | Stone

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 110 x 160

กิตติพงษ์ คำสาตร์
Kittipong Khamsat

Title: ครอบครัวไปด้วยกัน | Let’s Go Together, Family

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 100

ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์
Nutthawoot Tangwattanaphiboon

Title: เรียนรู้-19 | Learning-19

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 100

อรุณศักดิ์ เผ่าภูรี
Arunsak Paopuree

Title: วันรวมญาติ=มิตร |
Happy Family Day

Medium: สีจากวัสดุธรรมชาติบนผ้าใบ |
Natural colour on canvas

Size (cm): 140 x 120

อักษร รักษ์พงศ์
Aksorn Rukpong

Title: วันฟ้าใสกับรอยยิ้ม |
Above All, Happy Smiles

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 120 x 150

กิติพงษ์ มากสิน
Kitipong Maksin

Title: ปรัชญามดแดง |
The Ant Philosophy

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 85 x 115

จักรพงษ์ วงษ์มัย
Jakapong Wongmai

Title: ชีวิตใหม่บนโลกใบเก่า |
New Normal in the Old World

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 130

เดชณรงค์ ชูจักร
Dachnarong Chujak

Title: ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ |
The Sky after the Rain is always Beautiful

Medium: สีน้ำมันและอะคริลิกบนผ้าใบ |
Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 120 x 180

อภิวัฒน์ บรรลือ
Apiwat Banler

Title: โควิดสตอรี่ |
COVID Story

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
Niroj Jarungjitvittawat

Title: เอกภาพ 3 | Unity 3

Medium: เทคนิคผสมลายรดน้ำกำมะลอ |
Mix technique

Size (cm): 180 x 180

พิจักษณ์ อินทรประสิทธิ์
Pijuk Intapasit

Title: สุราลัย | Eden

Medium: สีอะคริลิก สีฝุ่นและทองคำเปลวบนแผ่นไม้ | Acrylic, tempera and gold leaf on wood

Size (cm): 110 x 160

สุรพล บุญเจริญ
Suraphol Boonchareon

Title: สู้กันต่อไป | Keep Fighting

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 150 x 110

วีระชัย ใจกล้า
Weerachai Jaikla

Title: แสง ปัญญา | The Light of Wisdom

Medium: สีอะคริลิกและทองคำเปลวบนผ้าใบ | Acrylic and gold leaf on canvas

Size (cm): 150 x 120

จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
Jakgrid Mooninta

Title: ร่วมด้วยช่วยกัน ร้านปันสุข |
Pan-Suk Shop

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 140 x 180

บุญนำ สาสุด
Boonnum Sasud

Title: สีข้าวนาดอน |
Rice Milling

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 145

สันติ ทองสุข
Santi Thongsuk

Title: ตักบาตรดอกไม้ |
Alms Giving with Flowers

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 150 x 124

ธวัชชัย หอมทอง
Thawatchai Homthong

Title: ประกายวิถีชีวิตภายใต้วิกฤตการณ์โควิด-19 | The Sparkle of Life during COVID-19 Crisis

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 179 x 139

สมรักษ์ มณีมัย
Somrak Maneemai

Title: ฟันผุ | Tooth cavity

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 170 x 150

อภิรัฐ แก้วประทุม
Aphirat Kaewpatom

Title: ความทรงจำที่ต่างก็หลงลืม | Memories were Forgotten

Medium: สีอะคริลิกและปากกา | Acrylic and pen

Size (cm): 150 x 150

สมชาย สีดำอ่อน
Somchai Sidamon

Title: ช่วงเวลาหนึ่ง | A Moment in Time

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 140 x 140


ประเภทศิลปินสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

ธนพล ดาทุมมา
Thanapon Dathumma

Title: สีสันขบวนแห่นาคยุคโควิด-19 | Joyous Ordination Procession under COVID-19 Shadows

Medium: เย็บปักวัสดุบนผ้ากำมะหยี่ | Embroidery on velvet

Size (cm): 180 x 150

Gold Award

ชุติมา ณ อุบล
Chutima Na-ubon

Title: มื้ออาหารในปี 2020 |
Dining Table 2020

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 120 x 170

Silver Award

อาคเนย์ เพียรพานิช
Arkanay Phianphanit

Title: บทบันทึกของฉัน โลกหลังโควิด-19 (หมายเลขสอง 2) | My COVID-19 Journal (No. 2)

Medium: ปากกาน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ | Paint marker and acrylic on canvas

Size (cm): 140 x 120

Bronze Award

วรรณนิสา ถามะนาศาสตร์
Wunnisa Thamanasart

Title: น้ำหนึ่งใจเดียว | Solidarity

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

ผลงานร่วมแสดง | Finalists

ณิช ณ นคร
Nich Na Nakhon

Title: บริบทใหม่จากเส้นด้าย | Redefining the Threads

Medium: เย็บปักบนผ้าใบ | Embroidery on canvas

Size (cm): 41 x 42

ณัฐธีร์ ศุจิธรา
Nattee Sujithara

Title: กอด | Hug

Medium: สีอะคริลิกและวาดเส้นบนผ้าใบ
| Acrylic and drawing on canvas

Size (cm): 120 x 100

พชรพงษ์ ชัยเจริญ
Pacharapong Chaijaruen

Title: ชีวิตวิถีใหม่ | New Normal

Medium: สีน้ำและการตัดแปะบนกระดาษ | Water colour and paper cut on paper

Size (cm): 75 x 56

ภูมินท์ ภูผา
Phumin Phupha

Title: ยิ้มหน่อย | What’s in a Smile?

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ
| Oil on canvas

Size (cm): 160 x 120

พรรณนิดา เหมทานนท์
Phannida Hemthanon

Title: เอกภาพแห่งสรรพสิ่ง |
Integration of Things

Medium: สื่อผสม
| Mixed media

Size (cm): 100 x 90

จุรีรัตน์ จำเริญโชค
Jureerut Jumreonchok

Title: ร่วมมือสู้ภัย | Cooperation is all Powerful

Medium: สีน้ำมันและอะคริลิกบนผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 99 x 129

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

ลัดชุ มั่นหรั่ง
Ladchu Manhrang

Title: ดีดี๊ดี | DEE de dee

Medium: ดินสอ ปากกาและสีน้ำบนกระดาษ | Pencil, pen and water colour on paper

Size (cm): 56 x 76

สิริณีนาถ ชำนาญเพชร์
Sirineenat Chamnanpech

Title: ความรักของแม่ | Mother’s Love

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 90

อนุสร สืบวงค์
Anuson Suepwong

Title: สร้างรัง | Build a Nest

Medium: สีอะคริลิกและดินสอสีบนผ้าใบ | Acrylic and colour pencil on canvas

Size (cm): 100 x 150

วรัญญา ขำหัวเตย
Varunya Khamhuatoei

Title: เราจะปลอดภัย | We will be Safe

Medium: สีอะคริลิกบนกระดาษ | Acrylic on paper

Size (cm): 60 x 80

สุทัศน์ ไชยสวน
Suthut Chaiyasuan

Title: บ้าน | Home

Medium: วาดเส้นและหมึกจีนบนผ้าใบ | Drawing and chineses ink on canvas

Size (cm): 100 x 130

ณัฏภัทร หมื่นมโน
Nuttapat Muenmano

Title: สายสัมพันธ์ขนมลา | Rapport of Khanom La

Medium: สีอะคริลิกบนพื้นดินสอพอง | Acrylic on white clay filler

Size (cm): 150 x 180

บุศรินทร์ เฉียวกุล
Busarin Chiawkul

Title: สายน้ำของปลาคาร์ฟ | The Current of Carp

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 56 x 56

วนัญญา นักบริตน
Wananya Nakboriton

Title: ชุมชนเก่าริมแม่น้ำ | Old Waterfront Community

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 170 x 150

ชนม์จิรโรจน์ กาษรสุวรรณ
Chonjiraroj Kasornsuwan

Title: Art Therapy 03

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 140 x 165

ธิดารัตน์ ลานยา
Thidarat Lanya

Title: ทรัพยากรน้ำใจ | The Source of Kindness

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 160 x 120

วิรุวัฒน์ วิรัตน์จินดา
Wiruwat Wiratchinda

Title: ห่วงใย | Care

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 100 x 100

เกสรา ฤทธิเดช
Kedsara Rittidech

Title: แฟลต | Flat

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 133 x 114

อวัสดา ตันเจริญ
Awatsada Tunjaroen

Title: พลังป้องกัน |
The Power of Protection

Medium: ภาพพิมพ์หิน | Lithograph

Size (cm): 70 x 100

จรัญ บุญประเดิม
Jaran Boonpradoem

Title: อยู่รวมกันอย่างปลอดภัย |
Live Safely Together

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 140

สุดารัตน์ เชื่อมรัมย์
Sudarat Chuemram

Title: พง-ภัย 2 | Jungle-Danger 2

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 140 x 180

กฤษฎา บุญรินทร์
Kirtsada Boonrin

Title: ร่วมมือกัน | Cooperation

Medium: สีน้ำบนกระดาษ | Water colour on paper

Size (cm): 76 x 56

กฤษณ์กัญญานุช กาญจน์สุพัฒนากุล
Kridkanyanuch Kansupattanakul

Title: จุติ | Advent

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

พีร์ทยุต พรมคำ
Peatayut Promkhum

Title: สุข | Happiness

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 120

อัณศยา กันธิยะ
Aunsaya Kunteya

Title: คลื่นเดียวกัน | Our Waves

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 150 x 180

ณัฐมน เจ็กมะเริง
Natthamon Jekmaroeng

Title: กำลังใจ | Encouragement

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 150 x 129

บัณฑิต ออกมา
Bundit Ookma

Title: ประสานสัมพันธ์ | Harmonize

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 120

อัซมาวีย์ การี
Asmawee Karee

Title: ดูเเลตัวเอง | Take Care of Yourself

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 120 x 83

ฮาวา อาแวบือซา
Hawa Awaebuesa

Title: ความหวังในความฝัน | Hope in a Dream

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 150 x 130