นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 13


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

13th UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

ชมรวี สุขโสม
Chomrawi Suksom

Title: ดิสโทเปีย | Dystopia

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (สีอะคริลิก สีน้ำมัน ลายเส้น และแผ่นทอง) |
Mixed media on canvas (acrylic, oil, drawing and gold leaf)

Size (cm): 160 x 180

Gold Award

ปรัชญา เจริญสุข
Pratchaya Charernsook

Title: หาดทรายรี หมายเลข 5 |
Sairee Beach 5

Medium: ไมโครพลาสติกบนผ้าใบ |
Microplastics on canvas

Size (cm): 180 x 180

Silver Award

สุกิจ ชูศรี
Sukit Choosri

Title: ตื่น | Awaken

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 176 x 126

Bronze Award

ทองไมย์ เทพราม
Thongmai Thepram

Title: กรุณาหยุด หยุดเพื่อโลก หยุดเพื่อทุกคน | Stop Please, Stop for the World, Stop for Everyone

Medium: สีอะคริลิกและดินสอบนผ้าลินิน |
Acrylic and pencil on linen

Size (cm): 150.5 x 180

ผลงานร่วมแสดง | Finalists

วิญญากร จันทะศิริ
Winyagorn Junthasiri

Title: ต้นไม้ของอีฟ | Eve’s Tree

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 130

สมศักดิ์ แสนสุขเจริญผล
Somsak Sansukjareonpol

Title: ชีวิตและความตาย หมายเลข 1 |
Life & Death #1

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 126 x 126

อนันต์ยศ จันทร์นวล
Ananyot Jannual

Title: พลังแห่งความหวัง |
Power of Hope

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าลินิน |
Oil and acrylic on linen

Size (cm): 170 x 170

จักรพงษ์ เทพเกาะ
Jakkapong Thapkoa

Title: เปลือกมนุษย์ |
The Molt of Human

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150.5 x 120

พงษ์พันธ์ แท่นแก้ว
Phongphan Tankaew

Title: จุมพิต | Kiss

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

ชลสินธุ์ ช่อสกุล
Cholasinth Chorsakul

Title: การเปลี่ยนแปลง: ปล่อยให้ไหลไป B/2022 | Change: Let It Flow B/2022

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (สีอะคริลิก สีน้ำมัน ซิลค์สกรีน และสเปรย์) | Mixed media on canvas (acrylic, oil, silk screen and spray)

Size (cm): 150.5 x 150

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

โยธิน ณารศักดิ์
Yothin Narasak

Title: ธรรมชาติของชีวิต | Nature of Life

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 150

ดลฤดี บุญแก้ว
Donruedi Bunkaeo

Title: ความปรารถนา หมายเลข 1 |
Desire Number 1

Medium: สีฝุ่นบนผ้าใบ |
Tempera on canvas

Size (cm): 100 x 100

วรพจน์ ศรีธิมากุล
Worapot Srithimakul

Title: เงาสะท้อนความเคลื่อนไหว 1 | Reflexion 1

Medium: สื่อผสม |
Mixed media

Size (cm): 130 x 170

สุวัตร รติพรเลิศ
Suwat Ratipornlert

Title: การพลัดพราก | Separation

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 111 x 130

อภิสันต์ รอจั่น
Aphisan Rojan

Title: แผ่ออกไปให้ไพศาล | Generosity

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 149 x 109

อนุกูล ทังไธสง
Anukool Tungthaisong

Title: วิถีชีวิตแห่งสัมพันธภาพ |
Relationship

Medium: เย็บยางบนผ้าใบยาง |
Rubber sewing on rubber canvas

Size (cm): 120.5 x 175

ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ
Narat Klinsudjai

Title: เกษรโปรย กุศลธรรม |
Pollen merit

Medium: เทคนิคผสม (ฉลุไม้และไฟแอลอีดี) |
Mixed media (wood stencil and LED)

Size (cm): 109 x 170

มาตุภูมิ หมานนุ้ย
Matupoom Marnnui

Title: โลกของหนู |
Baby World

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 140 x 170

สิทธิโชค นวมเจริญ
Sittichoke Nuamcharoen

Title: เอสเตรลา | Estrella

Medium: สื่อผสมบนผ้า |
Mixed media on fabric

Size (cm): 118.5 x 169

วราวัจน์ พิมพิสัย
Warawat Pimpisai

Title: ฮิวแมน 2022 | Human 2022

Medium: สื่อผสม (ดุนโลหะ) |
Mixed media (metal)

Size (cm): 180 x 110

วรัญญู ช่างประดิษฐ์
Waranyou Changpradit

Title: ไร้-เดียงสา | Innocent - Lost

Medium: สีอะคริลิกและทองคำเปลวบนผ้าใบ | Acrylic and gold leaf on canvas

Size (cm): 171 x 171

กำพล พงษ์พิพัฒน์
Kumpon Pongpipat

Title: เชื่อมโยงร่วมกัน |
Interconnected Prosperity

Medium: สื่อผสม |
Mixed media

Size (cm): 119.5 x 119.5

เกษศักดา วิมลทรง
Ketsakda Wimonsong

Title: ใช้สั้นกระทบยาว |
The Long Impact

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 87 x 105

ไปรยา เกตุกูล
Praiya Ketkool

Title: ภาวะ | The Creation of Chaos

Medium: สีอะคริลิกบนลินิน |
Acrylic on linen

Size (cm): 155 x 120

ไพริน ภู่ประดับ
Pairin Pupradup

Title: ฮีโร่ของฉัน | My Hero

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 135 x 175

ธนพล ดาทุมมา
Thanapon Dathumma

Title: Homosexual

Medium: เย็บปักบนผ้ากำมะหยี่ |
Embroidery on velvet

Size (cm): 150 x 180

เชาวฤทธ์ เตยขาว
Chaowarit Toeikhao

Title: หอย 3 | Mother of Pearl 3

Medium: สื่อผสม |
Mixed media

Size (cm): 173 x 129

ธนรัช ทายะ
Tanarat Tana

Title: ตะวันออก | Eastern Territory

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 122 x 150.5

พีระเดศ นามวงษ์
Peerades Namwong

Title: ความหลากหลายของคน |
Human Diversity

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 180

ชุมพล อักพันธานนน์
Chumpol Akkapantanon

Title: ปะติดปะต่อ สันติภาพ |
Piecing Peace

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 174.5 x 160

สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
Sittiwat Meewankhum

Title: สุนทรียภาพแห่งความสุข หมายเลข 18 | Aesthetic of Happiness No 18

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 146 x 180

จงรัก จยาวรรณ
Jongrak Jayawan

Title: ระบบสังคมแห่งความโศกเศร้า |
A Society of Sorrow

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ | Mixed media on canvas

Size (cm): 100 x 100

อภิรัฐ แก้วประทุม
Aphirat Kaewpatom

Title: ในฝันเมื่อฉันเป็นพราน |
When I was a Hunter

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 150

ปริญญา ยอดกระโทก
Parinya Yodkratok

Title: ลิง | Monkey

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 77 x 53.5

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

นาวิน พลพงศ์
Nawin Ponpong

Title: วิถีชีวิตชนบท 1 | Rural Lifestyle 1

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ (เปลือกมะพร้าว) | Mixed media on wood (coconut husks)

Size (cm): 150 x 120

Gold Award

ศิริโรจน์ โคตรวงษา
Siriroj Kotwongsa

Title: กาลครั้งหนึ่งของท้องฟ้า |
Nephophilia

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 151 x 180

Silver Award

มุกดารัศมิ์ คำปา
Mukdarasm Khampa

Title: ในเวลา ในอารมณ์ความสงบ | Tranquility

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

Bronze Award

อัซมาวีย์ การี
Asmawee Karee

Title: โลกสวย | My Beautiful World

Medium: สีอะคริลิกและทองคำเปลวบนผ้าใบ | Acrylic and gold leaf on canvas

Size (cm): 150 x 180

ผลงานร่วมแสดง | Finalists

วิเชียร คงสวัสดิ์
Wichian Khongsawat

Title: ห้วงเวลา | Loop of Time

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ (สีน้ำมัน และแผ่นทองเหลือง) |
Mixed media on wood (oil and brass plate)

Size (cm): 103 x 154

พงษ์ภูธาร ทำดี
Pongputhan Thamdee

Title: สภาวะของความคิด | State of Thought

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 140

ภัทรเศวต ภัทรจุมพต
Phatarasawet Phatarajumpot

Title: มาร หมายเลข 16 | Mara No. 16

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 108 x 158

ชนม์จิรโรจน์ กาษรสุวรรณ
Chonjiraroj Kasornsuwan

Title: ห้องสมมติ | An Assuming Room

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 180

ทรงเผ่า ขันทอง
Songpao Khanthong

Title: หา | Seek

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 109 x 155

อรดา น้อยน้ำเที่ยง
Orada Noinamtheaing

Title: สภาวะเงาสะท้อนสังคม | The Stage of Social Reflection

Medium: สีฝุ่นบนแผ่นไม้
| Tempera on wood

Size (cm): 148 x 168

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

หฤษฎ์ ธรรมประชา
Harid Thampacha

Title: ชีวิตที่เรียบง่าย | Simple Life

Medium: ปากกาเคมีบนผ้าใบ |
Marker on canvas

Size (cm): 80 x 60

นราธิป ลีวัน
Narathip Leewan

Title: ใครชนะ | Who Won?

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 126.5 x 59

โสภณ วงษ์จู
Sopon Wongjoo

Title: รู้หน้าไม่รู้ใจ |
Know the Face, Can't Tell the Heart

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าไหม |
Acrylic on silk

Size (cm): 104 x 147

วรัญญู อั๋นประเสริฐ
Waranyu Aunprasert

Title: ห้วงความรู้สึก | The Feeling

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 80

อัษฏเดช โขมรัตน์
Atsadet Khommarat

Title: กำเนิดชีวิตใหม่ 1 |
The New Life 1

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 128 x 109

นูรีซัน ดอนิ
Nureesun Donee

Title: โลกเสมือน | Virtual World

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 121 x 101

จุฑามาศ แก้วชฎา
Jutamat Keawchada

Title: ดินแดนแห่งความงาม |
The Land of Beauty

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (ลายทองเขียนสี และการเป่าฟองสบู่) |
Mixed media on canvas (gold lined and soap-bubble)

Size (cm): 46.5 x 46.5

ญาตาวี แจ้งชูศักดิ์
Yatawee Jangchoosak

Title: แมวโบฮีเมียน | Boho Cat

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 100 x 100

กัญชรส นาคสินธุ์
Kancharot Naksin

Title: ความหวังในความมืดมน |
Hope in the Darkness

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 136 x 156

ณัฐพงษ์ หาญสุข
Nattapong Hansuk

Title: ก้อนกองกิเลส หมายเลข 1 |
Pile of Lust No. 1

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ (ความร้อน) | Mixed media on wood (heat)

Size (cm): 127 x 98

พชรพงษ์ ชัยเจริญ
Pacharapong Chaijaruen

Title: ฤดูที่พัดผ่าน วันวานไม่เคยเปลี่ยน |
Seasons Change

Medium: สีน้ำบนกระดาษ |
Water colour on Awagami Hakuho paper

Size (cm): 43 x 30

นิตยา นามพิมล
Nittaya Namphimon

Title: ความสุขของสาวอีสาน |
The Happiness of Isaan Girls

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 165 x 176

คนึงนิจ โพธิ์ศรี
Kanuengnit Phosri

Title: ฟ้าสีครามสดใส |
Bright Blue Sky

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 120 x 100

อภิวัฒน์ เมืองมูล
Aphiwat Mueangmun

Title: อาทิตย์อัสดงจรัสแสง |
The Sunset Shining

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 37 x 60

ขจรเดช สงวนสิงห์
Khajohndej Saguansingha

Title: วัฏฏะ 2 | Watta 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 88 x 129

พรพิมล วงศ์ศิริทรัพย์
Pornpimon Wongsirisup

Title: ป่า | Woods

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (สีอะคริลิก และตัดปะ) | Mixed media on canvas (acrylic and collage)

Size (cm): 100 x 100

ณิชกุล นามเสถียร
Nichakul Namsatean

Title: วิบัติวิวัฒนาการ |
The Destruction of Evolution

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 95 x 120

วรรนิศา สมหมาย
Wannisa Sommai

Title: สิทธิของฉัน หมายเลข 1 |
My Rights Number 1

Medium: สีอะคริลิกบนกระจก |
Acrylic on mirror

Size (cm): 139 x 94

นันทรัตน์ รัตนวิชัย
Nantarat Rattanawichai

Title: มิตรภาพอันหรรษา |
Friendship is Happiness

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 68 x 68

ภกร กาญจนิล
Pakorn Kanjanil

Title: โลกคู่ขนาน | Parallel World

Medium: ปากกาบนกระดาษ |
Markers on paper

Size (cm): 54 x 73

ดุสิตาพร แถมครบุรี
Dusitaporn Taemkornburee

Title: กิเลสในตนเอง | Self Passion

Medium: ปากกาบนผ้าใบ |
Markers on canvas

Size (cm): 83 x 64

ยี่ ดวงติ๊บ
Yee Doungtip

Title: สีสันแห่งความสุข | Colour of Hapiness

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 157 x 158

ศิริชัย เพ่งพินิจ
Sirichai Pengpinit

Title: แสง สี แห่งความเชื่อพื้นถิ่น |
Light and Colour of Indigenous Beliefs

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 140

ลิลิต ทยามนตร์
Lilith Thayamontr

Title: ผีเสื้อ | The Butterfly

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (สีอะคริลิกและตัดปะ) | Mixed media on canvas (acrylic and collage)

Size (cm): 46 x 53

นันทพร เทียรทอง
Nantaporn Thianthong

Title: สวัสดีตอนเช้า | Good Morning

Medium: สื่อผสมบนผ้าดิบ (สีอะคริลิก ปากกาและดินสอสี) |
Mixed media on fabric (acrylic, markers and coloured pencil)

Size (cm): 90 x 130

จิรัญชัย นิลธนะพันธุ์
Jiranchai Ninthanaphant

Title: วงจรอุบาทว์ | Vicious Circle

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 140 x 110

วิชุดา ขันติจิตร
Wichuda Khuntijit

Title: ช้างที่ไม่เคยหายไป | The Elephant that Never be Lost

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 150 x 150