นิทรรศการออนไลน์
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 5 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4957, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

14th UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in five countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore Thailand and Vietnam, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4957, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

ปรัชญา เจริญสุข
Pratchaya Charernsook

Title: ปากน้ำชุมพร | Chumphon Estuary

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (ไมโครพลาสติก) |
Mixed media on canvas (Microplastics)

Size (cm): 160 x 180

Gold Award

ศักชัย อุทธิโท
Sakchai Uttitho

Title: เมือง | The City

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 180 x 180

Silver Award

สมรักษ์ มณีมัย
Somrak Maneemai

Title: ตากเสือ | Hanging Tiger

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 130 x 180

Bronze Award

นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
Niroj Jarungjitvittawat

Title: แอปเปิลลูกที่ 4 (#2) |
4th Apple (#2)

Medium: สีฝุ่นบนแผ่นไม้ | Tempera on wood

Size (cm): 150 x 150

ผลงานร่วมแสดง | Finalists

จรัญ พานอ่อนตา
Jarun Pan-onta

Title: นาวา | Nava

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

พันทิพย์ วรชินา
Pantip Vorachina

Title: ช่วงเวลา-ความผูกพัน |
Time of Engagement

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 140

บุญทวี ทับทิมไทย
Boontawee Tuptimthai

Title: บันทึก "ตน" (2023) |
The Memoir of Me (2023)

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 175 x 145

ธรรมนูญ กุลศิโรรัตน์
Thamanoon Kulsirorat

Title: โลกร้อน | Global Warming

Medium: ปากกาและสีน้ำบนผ้าใบ | Pen and water colour on canvas

Size (cm): 150 x 150

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
Prakornpatara Janthakhaisorn

Title: ฤดูกาลที่ผันเปลี่ยน |
Season Change

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 160 x 180

ทองไมย์ เทพราม
Thongmai Thepram

Title: กระต่ายตื่นตูม 3 | Alarmist 3

Medium: สีอะคริลิกและดินสอบนผ้าใบ | Acrylic and pencil on canvas

Size (cm): 140 x 180

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

กฤษณะ ชวนคุณากร
Krisana Chavanakunakorn

Title: คนจูงควาย | Lead by the Nose

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 120 x 90

กัณฐกะ สุนทราวิรัตน์
Khanthaka Suntaravirat

Title: ตัณหา | Craving

Medium: สีอะคริลิกและสีพาสเทลบนผ้าใบ | Acrylic and pastel on canvas

Size (cm): 159 x 129

เกศฎา โยวบุตร
Ketsada Yowabout

Title: แอมฟาย | I am Fine

Medium: เทคนิคผสม (สีน้ำมันบนผ้าใบ) | Mixed technique (Oil colour on canvas)

Size (cm): 120 x 100

ไกรสิงห์ สุดสงวน
Kraising Sudsanguan

Title: กลับบ้าน | Hygge Home

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 126 x 162

จตุพร เขื่อนสุวรรณ
Jatuphorn Khuansuwan

Title: นรกบนดิน | Hell on Earth

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 110 x 170

จักรพงษ์ วงษ์มัย
Jakapong Wongmai

Title: ร้อนรุ่ม | Restless

Medium: สีน้ำมันบนลินิน | Oil on linen

Size (cm): 180 x 180

จิตรกร พรรณสุวรรณ์
Jittakorn Phunsuwan

Title: แบกรัก | Carrying the Love

Medium: สีอะคริลิกบนกระดาษสา |
Acrylic on paper

Size (cm): 145 x 82

เจษฎากร แดงอร่าม
Jedsadaporn Daengaram

Title: ภาพจำลองดิจิทัล |
A Replica of Digital

Medium: เทคนิคผสม |
Mixed technique

Size (cm): 150 x 150

ฉลอง บุญจันทึก
Chalong Boonchantuk

Title: ท่ามกลางทุ่งสังหาร |
Lady with the Tiger Hunt

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 120 x 120

ฐิติยา ศรีตัญญู
Titiya Sritanyou

Title: สภาวะนิเวศแปลกปลอม |
Unfamiliar Ecology

Medium: สีอะคริลิกบนกระสอบพลาสติก | Acrylic on plastic sacks

Size (cm): 180 x 120

ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ
Narat Klinsudjai

Title: พร่างพราวราวแสงจันทร์ | Shining in the Moon

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ | Mixed media on canvas(Perforate wood and LED)

Size (cm): 102 x 134

ธนนันท์ ใจสว่าง
Tananan Jaisawang

Title: ขอให้มีฝันที่ดี |
Have A Good Dream

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

ธนพล ดาทุมมา
Thanapon Dathumma

Title: Happy Pride Parade

Medium: เย็บปักผ้า |
Embroidery

Size (cm): 180 x 180

ธนวุฒิ ขำทะมา
Tanawut Kamtama

Title: สู่หนใด | Where to go

Medium: โพลีไวนิลอะซีเตดผสมอะคริลิกบนแผ่นไม้ |
Polyvinyl acetate and acrylic on wood

Size (cm): 175 x 125

ธาม เอกศิริพงษ์
Thyme Eksiripong

Title: Maine Coon

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 80 x 60

ธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์
Theerawat Chanstamp

Title: ความฝันของเด็กกำพร้า | Orphan's Dream

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 120

นัฐวุฒิ กองลี
Nattawut Konglee

Title: สภาพวิถีชีวิต หมายเลข 9 | Lifestyle Condition No 9

Medium: สื่อผสม |
Mixed media

Size (cm): 180 x 180

นนทนันท์ อินทรจักร์
Nontanan Intarajakra

Title: ๒๕๖๖ | 2566

Medium: เทคนิคผสมบนผ้าใบ | Mixed technique on canvas

Size (cm): 110 x 120

นิรันดร์ จันทร์หอม
Niran Chanhom

Title: ดินแดนในฝัน |
Dream Land

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 150

บัณฑิตย์ อุ้มวงศ์
Bandhit Umwong

Title: นักสู้ชีวิต | Life Fighter

Medium: ปากกาหมึกซึมและดินสอ EE บนกระดาษ | Fountain pen and pencil on paper

Size (cm): 76 x 56

พงษ์พันธ์ แท่นแก้ว
Phongphan Tankaew

Title: บทพระนาง |
Men & Ladies Drama

Medium: เทคนิคผสมบนผ้าใบ (สีอะคริลิก ผงเพชร แผ่นทอง) | Mixed technique on canvas

Size (cm): 180 x 150

พงษ์ภูธาร ทำดี
Pongputhan Thamdee

Title: กำหนดอนาคต |
Determine the Future

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 180

พลุตม์ มารอด
Palut Marod

Title: ดอกไม้ฉันหายไปไหน |
Where is My Flower?

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 164 x 158

ไพริน ภู่ประดับ
Pairin Pupradup

Title: ฮีโร่ | My Hero

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 135 x 175

ไพศาล สิงธรรม
Paisan Singtham

Title: เที่ยววัด | The Truth

Medium: สีอะคริลิกบนลินิน |
Acrylic on linen

Size (cm): 130 x 160

ไพศาล อำพิมพ์
Paisarn Ampim

Title: | My Landscape

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ |
Mixed media on canvas

Size (cm): 160 x 100

โยธิน ณารศักดิ์
Yothin Narasak

Title: ปลาชะโด 2 |
Giant Snakehead Fish 2

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 150

ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์
Rapeepat Phonrattanapaiboon

Title: เล โคลน 1 | Mud Sea 1

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique (ดิน ไม้ไผ่ อวน)

Size (cm): 135 x 170

วชิระ ก้อนทอง
Vachira Kornthong

Title: พื้นที่ชีวิต |
Habitation

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 169 x 129.5

วัชรินทร์ รอดนิตย์
Watcharin Rodnit

Title: ป่าเมืองใต้ 2023 | Southern Forest 2023

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 171 x 171

วิชา วิรัชดำรงค์
Vicha Viruchdumrong

Title: บัวบาน | Buaban

Medium: สีถ่านบนผ้าใบ |
Charcoal on canvas

Size (cm): 140 x 140

วิเชียร คงสวัสดิ์
Wichian Khongsawat

Title: สัจจะบนวัตถุนิยม | Truth on Materialism

Medium: สีน้ำมันบนแผ่นไม้ |
Oil on wood

Size (cm): 120 x 160

วีระยุทธ ใจว่อง
Weerayut Jaiwong

Title: ตลาดนัดสะพานปลา |
Saphan Pla Flea Market

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

ศิวกร บัวทอง
Siwakorn Buathong

Title: สรรพสิ่งโคจร 1 |
The Revolving of Things

Medium: สีน้ำมันบนลินิน |
Oil on linen

Size (cm): 170 x 170

สาธร รุ่งทวีชัย
Sathorn Rungthaweechai g

Title: การพึ่งพาอาศัยกัน |
Interdependence

Medium: ปากกาและสีอะคริลิกบนผ้าใบ | Pen and acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 120

สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
Sitthisak Tongdeenok

Title: สีขาวกับบริบทภายนอก |
White with External Context

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 150

อนุกูล ทังไธสง
Anukool Tungthaisong

Title: | Adam and Eve 2023

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบยาง (ยางรถยนต์) |
Mixed media on rubber canvas

Size (cm): 120 x 180

อรุณศักดิ์ เผ่าภูรี
Arunsak Paopuree

Title: สวนแห่งความฝัน |
Garden of Dreams

Medium: สีฝุ่นบนผ้าใบ |
Tempera on canvas

Size (cm): 150 x 170

อาคเนย์ เพียรพานิช
Arkanay Phianphanit

Title: ความสัมพันธ์ | Relationship

Medium: สีอะคริลิกกับปากกาน้ำมันบนผ้าใบ | Acrylic and oil on canvas

Size (cm): 150 x 150

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

สันติภาพ เพ็งสวย
Santiphap Phengsuay

Title: Joy

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ | Mixed media on canvas

Size (cm): 164 x 180

Gold Award

เจนจิรา พุ่มดอกไม้
Jenjira Phumdokmai

Title: ความทุกข์ทรมาน |
The Suffering

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ | Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 130

Silver Award

ณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
Natthawut Thammarueangrit

Title: แรงงาน ความหวัง ความฝัน | Labour, Hope, Dream

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 170 x 170

Bronze Award

อากีล๊ะ สะมะแอ
Akeelah Samaae

Title: ภาพอดีต 2 | Wistful Longing 2

Medium: การปะติดผ้าบนผ้าใบ |
Collage on canvas

Size (cm): 140 x 160

ผลงานร่วมจัดแสดง | Finalists

ประทุมวัลย์ ภู่เพชร
Pratumwan Pupet

Title: ผืนป่าแห่งความสุขภายใน |
The Oasis of Intrinsic Happiness

Medium: สีอะคริลิกและทองคำเปลวบนผ้าใบ | Acrylic and gold leaf on canvas

Size (cm): 152 x 152

หฤษฎ์ ธรรมประชา
Harid Thampacha

Title: เดินทางไกล | Marathon

Medium: ปากกามาร์กเกอร์บนกระดาษ | Marker on paper

Size (cm): 165 x 125

ปาณิสรา จันทร์วรรณ์
Panisara Janwan

Title: โรงเรียนของเราน่าอยู่ |
Our School is Nice

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 120 x 150

อัซมาวีย์ การี
Asmawee Karee

Title: ก้าวหนึ่งก้าว | A Pace

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 120 x 100

พฤฒิพงศ์ เปลี่ยนแก้ว
Pruetdhipong Pliankaew

Title: ความสุขในวิถีชีวิตของฉัน 1
| Happiness in My Life 1

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

ศกลวรรณ ปาปลูก
Sakonwan Parplook

Title: บ้านของหัวใจ |
Home of the Heart

Medium: สีอะคริลิกและแผ่นทองบนผ้าใบ | Acrylic and gold leaf on canvas

Size (cm): 131 x 110

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

คมกฤษ ไวยธนท์
Komgrit Waiyathon

Title: ระลึกถึง | Remember

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 126 x 156

คีตวัส สุรสินธุ์
Keetawat Surasin

Title: อวิชชา 2 | Ignorance

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 84 x 64

ชนะชล ผลเจริญ
Chanachol Phoncharoen

Title: กลับมา | Get Back

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 120 x 100

ณัฐดนัย บุญศิริ
Natdanai Bunsiri

Title: Untitled

Medium: สีหมึกบนผ้าใบ |
Ink on canvas

Size (cm): 50 x 120

ณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว
Nuttan Kongmalikunkaew

Title: นามนัยของการซ่อนเร้น |
Implication of Hiding

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 120 x 170

ณัฐมล อนุศักดิ์สิริ
Nattamon Anusaksiri

Title: ตัวตนของความฝัน |
Identity of Dreams

Medium: เทคนิคผสมบนผ้าใบ | Mixed technique on canvas

Size (cm): 150 x 100

ทัตพงศ์ อุทยมกุล
Tudpong Outayamagul

Title: จิตวิญญาณป่า |
Forest Spirit

Medium: สีน้ำบนกระดาษสา |
Water colour on paper

Size (cm): 103 x 135

ธนภัทร เลาดี
Thanapat Laodee

Title: จิตวิญญาณแห่งพงไพร | The Spirit of the Forest

Medium: หมึกจีนบนเปลือกหอย | Chinese ink on seashells

Size (cm): 118 x 154

ธนากร ขวัญปาก
Thanakon Khwanpak

Title: มนุษย์สัมพันธ์ หมายเลข 2 |
Human Relations No 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 140 x 180

ธีรคม นาคะนาท
Terakom Nakanat

Title: พวกเธอกำลังร้องไห้ |
They are Crying

Medium: ปากกาและสีหมึกบนกระดาษ | Pen and ink on paper

Size (cm): 73 x 63

นลัทพร นันตา
Nalattaphorn Nanta

Title: สิ่งเล็ก ๆ | Tiny Things

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 110 x 70

นูเรีย ดาราโชติ
Nuria Darachot

Title: เด็กน้อยศรีมะนัง |
Little Boy Srimanang

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 125 x 105

ปธานิน อยู่ประเทศ
Pathanin Yooprates

Title: การเปลี่ยนแปลงของยุค |
Change of Time

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 120 x 90

ปพิชญา สังข์นาค
Papitchaya Sangnak

Title: แกร่ง(แย่ง) | Compete

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ | Mixed media on canvas

Size (cm): 80 x 100

ปริวัตร นามวรรณ
Pariwat Namwan

Title: ภาษากาย | Body Language

Medium: สีน้ำมันบนลินิน | Oil on linen

Size (cm): 100 x 160

ปริศนา ชำนิธุระการ
Pritsana Chamniturakarn

Title: เศษซาก | GewGaw

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 110 x 170

ปวิชญา ประวัติโยธิน
Pavitchaya Prawatyotin

Title: เผชิญ | Faced

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 150 x 180

ปวีณ์สุดา บาลรุ่ง
Pawisuda Banrung

Title: แปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ |
Change Naturally

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 130 x 170

พรภัทร สุทธิธรรมกุล
Phornphat Sutthithammakul

Title: จันทร์เพ็ญที่ดอยเสมอดาว |
Full Moon at Doi Samer Dao

Medium: สีอะคริลิกและโลหะเปลวบนผ้าใบ | Acrylic and metal on canvas

Size (cm): 140 x 180

พิริยะ ภูสำเภา
Piriya Poosampau

Title: โกลาหล | Chaos

Medium: สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ | Acrylic and oil on canvas

Size (cm): 120 x 100

ภูมินท์ ภูผา
Phumin Phupha

Title: เธอ | Her

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 134 x 100

วรินทร เผือกพิบูลย์
Warinthorn Phunkpiboon

Title: ความปรารถนา | Desire

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 150 x 120

วิษณุ เจียมจิระพร
Witsanu Chiamchiraporn

Title: ปรากฏการณ์ | Phenomenon

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 100 x 120

ศรุตา ยศเปี่ยม
Saruta Yospiem

Title: บาร์แห่งความเหงา |
One Night in A Bar

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 100 x 150

ศศิวิมล ชลบุษย์
Sasiwimol Chonlabut

Title: สู้เพื่อปกป้อง | Fight to Protect

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ |
Mixed media on wood

Size (cm): 103 x 133

ศิริชัย เพ่งพินิจ
Sirichai Pengpinit

Title: ความเชื่อ กาลเวลา | Beliefs & Time

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 165

ศิริภัท เทพเกาะ
Siriphat Thepkoa

Title: การบุกรุกพื้นที่ของสัตว์ป่า | Space Invaders

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 90 x 150

สิริชัย ศรีสุวรรณ
Sirichai Srisuwan

Title: พักผ่อน | Mr. Sleep

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 134 x 180

อนันท์ญา ขันขาว
Ananya Khankhao/span>

Title: เกย์ คือเพศของฉัน |
Gay is My Gender

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 50 x 50

อนุวัตร ทองสุข
Anuwat Thongsuk

Title: ชะตากรรมของพะยูน | Fate of the Dugong

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 120 x 160

อัษฎาวุฒิ คำอ้าย
Asadawut Khamai

Title: อัศวินขนมหวาน |
Candy Knight

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 90 x 120