นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 1


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

1st UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินทั่วไป

Open Section Category


UOB Painting of the Year Award

ปานพรรณ ยอดมณี
Pannaphan Yodmanee

Title: เบิกฟ้าใหม่ | Berg Fah Mai

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 135 X 115

ประเภทเยาวชน

Youth Section Category


Most Promising Young Artist Award

พงศ์ภรณ์ วีรกาญจนา
Pongporn Veera-kanchana

Title: ประเทศไทย | Thailand

Medium: สีน้ำ | Water colour

Size (cm): 145 X 110

รางวัลแพลทินัม | Platinum Awards

พรหมคีรี สุพรมอินทร์
Promkeeree Suprom-in

Title: สภาวะซ่อนเร้น |
Sapawa Sorn Rent

Medium: สีน้ำมัน | Oil colour

Size (cm): 120 x 150

ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล
Theerawad Noodjaruenpon

Title: ถนนหน้าพระลาน |
Na Phra Lan Road

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic colour

Size (cm): 180 x 155

วราวุฒิ โตอุรวงศ์
Varavut To-urawong

Title: Inside a Peel

Medium: สีอะคริลิก และเกรยองบนกระดาษ | Acrylic and crayon colour on paper

Size (cm): 108 X 177

ณัฐวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
Natthiwoot Choomanowad

Title: เรืองรองนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก | Traditional Thai Puppet Theater

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic colour

Size (cm): 133 X 115

รางวัลชมเชย - ศิลปินทั่วไป | Highly-commended Award For Open Section

จิตรกร ยั่งยืน
Jittrakorn Yingyoun

Title: แสนแสบ | Sansaeb

Medium: สีน้ำมันบนอลูมิเนียม | Oil colour on aluminium

Size (cm): 180 X 143

จินตนาการ มณีรัตน์
Jintanakarn Maneerat

Title: ความสุข | Happiness

Medium: สีน้ำมัน | Oil colour

Size (cm): 135 X 170

รางวัลชมเชย - เยาวชน | Highly-commended Award For Youth Section

สุกานดา สีหมากเปี่ยม
Sukanda Srimakpiam

Title: Save World Save Life

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic colour

Size (cm): 120 X 100

นพรัตน์ ณ วังขนาย
Nopparat Na Wangkanai

Title: สี | Colour

Medium: สีน้ำมัน | Oil colour

Size (cm): 170 X 135