นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 2


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

2nd UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินทั่วไป

Open Section Category


UOB Painting of the Year Award

สุวรรณี สารคณา
Suwannee Sarakana

Title: อ้อมกอดแห่งรักจากครอบครัว | Hug of Love My Family

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil colour on canvas

ประเภทเยาวชน

Youth Section Category


Most Promising Young Artist Award

จิรภัทร ศุกระเศรณี
Jirapat Sukraseranee

Title: อบอุ่น | Warmth

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

รางวัลแพลทินัม | Platinum Awards

อภิรักษ์ โพธิทัพพะ
Apiruk Potituppa

Title: บทเพลงแห่งความเปลี่ยนแปลง |
Song of Change

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic colour on canvas

เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
Jehabdulloh Jehsorhoh

Title: ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้น |
The Hidden Beautiful Flower

Medium: สีอะคริลิกบนกระดาษสา | Acrylic on mulberry paper

วิทยา หอทรัพย์
Witthaya Hosap

Title: โลกาภิวัฒน์ 6 |
Globalization 6

Medium: ปากกาเคมีบนผ้าใบ |
Chemical pen on canvas

โซโลมอน หะยีมะ
Solomon Hayeema

Title: ความสุขที่คุณสัมผัสได้ |
Happiness You can Feel

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic colour on canvas

รางวัลชมเชย - ศิลปินทั่วไป | Highly-commended Award For Open Section

วรรณลพ มีมาก
Wanlop Meemak

Title: กาย-ร่วงโรย | Body - Wilted

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil colour on canvas

ณัฐพร เมืองใจ
Nattaporn Meaungjai

Title: สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนของชั้น | My Pet

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

รางวัลชมเชย - เยาวชน | Highly-commended Award For Youth Section

ปัญจศิลป์ พุกพบสุข
Panjasil Pukpobsuk

Title: ผูกพัน | Bond

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

ภัทร บุญล้อม
Phat Boonlom

Title: ความประณีตของอาหารไทย |
The Refinement of Thai Food

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas