นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 3


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

3rd UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินทั่วไป

Open Section Category


UOB Painting of the Year Award

อิมรอน ยูนู
Aimron Yumu

Title: ศรัทธา | Faith

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic painting

Size (cm): 161 X 136

ประเภทเยาวชน

Youth Section Category


Most Promising Young Artist Award

สรธร สื่อกลาง
Sorathorn Sueklang

Title: เมือง | City

Medium: เทคนิคผสม (สีน้ำกับปากกา) |
Mixed media, water colour and ink painting

Size (cm): 140 X 110

รางวัลแพลทินัม | Platinum Awards

ไกรสร วิชัยกุล
Kraisorn Wichaikul

Title: ผู้หญิงสามคนที่ท่าพระจันทร์ |
Three Ladies at Pier Prachan

Medium: สีน้ำมัน | Oil painting

Size (cm): 177 x 137

จินตนาการ มณีรัตน์
Jintanakarn Maneerat

Title: ภาพคุ้นตา | Familiar Image

Medium: สีน้ำมัน | Oil painting

Size (cm): 178 x 110

สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
Surapong Suthat Na Ayudhya

Title: ความงานแห่งพลังการต่อสู้ (ชีวิต) |
The Beauty of Working Class

Medium: หมึกจีนบนผ้าใบ |
Ink painting

Size (cm): 140.50 X 159

ประภาษ ปีกสันเทียะ
Prapas Peeksantia

Title: คิดถึงบ้าน | Missing Home

Medium: สีโปสเตอร์ |
Poster painting

Size (cm): 131 X 110

รางวัลชมเชย - ศิลปินทั่วไป | Highly-commended Award For Open Section

ศรายุทธ ภูจริต
Sarayut Pujarit

Title: คนไทยไม่ยากจน |
Thais are Never Poor

Medium: สีน้ำมัน | Oil painting

Size (cm): 180 X 170.5

ซัลวาณี หะยีสะแม
Sanwanee Hayeesamae

Title: การรอคอยของหญิงหม้าย |
The Anticipation of Widows

Medium: เย็บปัก | Sewing

Size (cm): 157 x 157

สุเมธ พัดเอี่ยม
Sumet Put-aim

Title: บัวใต้น้ำ | The Submerged Lotus

Medium: สีน้ำมัน | Oil painting

Size (cm): 179 x 144

รางวัลชมเชย - ศิลปินทั่วไป | Highly-commended Award for Youth Section

กมลชนก ศรีสวัสดิ์
Kamolchanok Srisawad

Title: อากาศ | Air

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic painting

Size (cm): 153 x 122

ชาตรี ประมงค์กิจ
Chatree Pramongkij

Title: Fighting

Medium: สีโปสเตอร์ | Poster painting

Size (cm): 131 x 100.50

วิชานนท์ กิจปุญญพัฒน์
Wichanon Kijpoonyapat

Title: ผู้หญิง | Lady

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic painting

Size (cm): 98.5 x 98.5