นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 4


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

4th UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

อภิพล เตชะมังคลานนท์
Aphiphol Techamangkhalanon

Title: ความหวังบนซากแห่งอารยธรรม 3 | Hope on the Ruins No.3

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 140 x 175

Gold Award

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ
Kittisak Thapkoa

Title: ธุสนรก |
Hell of the Thirsty Demons

Medium: สีหมึกบนผ้าใบ |
Ink on canvas

Size (cm): 180 x 170

Silver Award

ไทรเติ้ล เงาะอาศัย
Saitle  Ngaorsai

Title: มนุษย์เมือง (ติดฝน) |
City People (Trapped in the Rain)

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 170 x 140

Bronze Award

บุญศรี เจริญยิ่ง
Boonsri Charoenying

Title: ระนาบแสง | The Array of Lights

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 131 x 180

ประเภทศิลปินสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
Thitiprom Onpium

Title: เลี้ยงผีปู่ย่า | Veneration of the Dead

Medium: เย็บปักบนผ้าใบ | Stitching on canvas

Size (cm): 170 x 145

Gold Award

ไกลพล กิติสิโรตม์
Kripol Kittisirot

Title: การพิจารณา 2 |
The Consideration No.2

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 130

Silver Award

ณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์
Nattanon Baiphowongse

Title: Untitled

Medium: สีอะคริลิกและสีเทียนบนผ้าใบ | Acrylic and wax grease pencil on canvas

Size (cm): 180 x 180

Bronze Award

มกรา จันหฤทัย
Makara Chanharutai

Title: พื้นที่ขี้โม้ 2 | The Babbling Space No.2

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ | Mixed Media on canvas

Size (cm): 175 x 156