นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4969, 0 2343 4977 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

8th UOB Painting
of The Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4969, 0 2343 4977 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award & UOB Southeast Asian Painting of the Year Award

สุกิจ ชูศรี
Sukit Choosri

Title: หนึ่งชีวิต | One Life

Medium: สีฝุ่นและสีอะคริลิค | Tempera and acrylic

Size (cm): 180 x 150

Gold Award

วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
Wanaporn Tiamungkornpun

Title: ตรวนความคิด | Chained Thoughts

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 140 x 180

Silver Award

เกษศักดา วิมลทรง
Ketsakda Wimonsong

Title: เสือพลาสติก | Plastic Tiger

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 147 x 180

Bronze Award

สุเทพ เส็นคง
Suthep Senkhong

Title: ลมหายใจ ของชีวิต ๑ | Breath of Life 1

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 180

ผลงานร่วมแสดง | Artwork on Display

สุวัฒน์ บุญธรรม
Suwat Boontam

Title: มณฑล หมายเลข 2 | Region No. 2

Medium: แกะดินสอพองผสมวาดเส้น | White clay engraving and drawing

Size (cm): 145 x 179

เจษฎากร แดงอร่าม
Chetsadakon Daengaram

Title: Dimension W-Miss

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 175 x 175

ชุมพล อักพันธานนท์
Chumpol Akkapantanon

Title: เรื่องในใจ | Subject in Mind

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 180 x 150

นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
Niroj Jarungjitvittawat

Title: นิทานธรรม 1 | Dhamma Tales 1

Medium: สีฝุ่นบนผ้าใบ | Tempera on canvas

Size (cm): 180 x 180

สิริทัต เตชะพะโลกุล
Siritat Techaphalokul

Title: ความสุขของชีวิต หมายเลข 9 | The Happiness of Life No. 9

Medium: ดินสอและสีอะคริลิคบนผ้าใบ | Pencil and acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

วนัด อ่างสุวรรณ
Wanut Angsuwan

Title: บทชีวิตของคำว่า “แม่” | The Walk of “Mum”

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 140 x 177

ร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

สาธิต อินสม
Sathit Insom

Title: จิตศรัทธา 1 | Faith 1

Medium: สีน้ำมัน | Oil colour

Size (cm): 180 x 150

Luke Smyth
Luke Smyth

Title: JOSTLE | JOSTLE

Medium: สีอะคริลิค | Acrylic

Size (cm): 150 x 120

สมณศักดิ์ บริบูรณ์
Sammanasak Boriboon

Title: ผสาน – เก่า - ใหม่ 09-17 | Old and New 09-17

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 180 x 150

ประมวล ทุ่งปรือ
Pramaul Thungprue

Title: ใบหน้าหญิงสาว | Face

Medium: สีอะคริลิค | Acrylic

Size (cm): 165 x 135

ศิวกร บัวทอง
Siwakorn Buathong

Title: วงกตแห่งจิต 1 | Maze in the Mind 1

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 170 x 150

สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
Sitthisak Thongdeenok

Title: รูปแบบชีวิต | Life

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 180 x 150

จักรพงษ์ เทพเกาะ
Jallapong Tapkoa

Title: ชีวิตทับซ้อน | Life Overlap

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 130 x 170

พินิจ มิชารี
Pinit Micharee

Title: ซากความศิวิไลซ์ (หมายเลข 6) | Ruins of Civilisation (No. 6)

Medium: วาดเส้นปากกาบนผ้าใบ | Pen on canvas

Size (cm): 150 x 180

ณัฐพงษ์ ฤคดี
Nattaphong Rukkadee

Title: สุนทรียภาพกับความไม่สมบูรณ์ | Aesthetic and Imperfection

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 150 x 170

จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
Jakgrid Mooninta

Title: สงบสุขศรัทธาตามวิถีพุทธ วิถีล้านนา 2 | Peaceful Lanna 2

Medium: สีอะคริลิคและกาว | Acrylic and glue

Size (cm): 180 x 140

จงรัก จยาวรรณ
Jongrak Jayawan

Title: City Society | City Society

Medium: ปากกาหมึกบนกระดาษ | Ink pen on paper

Size (cm): 100 x 140

จรัญ พานอ่อนตา
Jarun Pan-onta

Title: วัฏสงสาร | Cycle of life

Medium: สีอะคริลิค | Acrylic

Size (cm): 150 x 180

นิติพล เลาย้าง
Nitipol Laoyang

Title: ป่าผลัดใบ | Deciduous Forest

Medium: หมึกจีน | Chinese ink

Size (cm): 170 x 180

จงจิตร มูลมาตย์
Jongjit Moolmat

Title: กิเลสใน 1 | Defilement 1

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 160

กอบพงษ์ ขันทพันธ์ี
Gobpong Khanthapan

Title: สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว - ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ | Behavior

Medium: สีน้ำมัน สีอะคริลิค และทองคำเปลว | Oil, acrylic and golden leaf

Size (cm): 175 x 175

วิทยา วงศ์เพชรมณีโชติี
Witthaya Wongphetmaneechot

Title: ขาดหาย 1 | Lost 1

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 140 x 170

สุรศักดิ์ สอนเสนา
Surasak Sornsena

Title: รูปชัฏในใจ | In my Mind

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 108.5 x 180

ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ
Songwoot Kaewvisit

Title: ภาพสะท้อนของวงการการศึกษาไทยในปัจจุบัน | Thai Education

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 175 x 140

สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย
Suradech Watthanapraditchai

Title: เด็กน้อย | Child

Medium: สีอะคริลิค | Acrylic

Size (cm): 170 x 150

ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์
Rapeepat Phonrattanapaiboon

Title: สัมพันธภาพของสี 14/2559 | The Relationship of Colour 14/2016

Medium: สีอะคริลิคและหมึกบนกระดาษ | Acrylic and ink on paper

Size (cm): 78 x 55

ธนากร บัวปลอด
Tanakorn Buwprod

Title: มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา No. 1 | Impermanence No. 1

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 130 x 180

ธนพล ขวัญทองยิ้ม
Thanaphon Kwanthongyim

Title: วิถีชนบทใต้ | Rural Southern Trajectory

Medium: สีฝุ่นบนผ้าใบรองพื้นดินสอพอง | Dust color on canvas primer

Size (cm): 120 x 180

สุเทพ เส็นคง
Suthep Senkhong

Title: ลมหายใจ ของชีวิต ๒ | Breath of life 2

Medium: สีอะครีลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 180

ประเภทศิลปินสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

กัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ
Kananek Treetantiplert

Title: พระรัตนตรัย | Threefold Refuge

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 98 x 64

Gold Award

ประเชิญ เหลาฤทธิ์
Prachern Laorit

Title: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของกรรมกรภายใต้สังคมทุนนิยม | Reflection of Labour Life under Capitalism

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 145 x 179

Silver Award

กานต์กิตติ์ เปลี่ยนแก้ว
Khankit Peankaew

Title: คนไทยให้อภัยรึเปล่า? | Forgiving?

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 120 x 170

Bronze Award

ชลนัฐฐา แก้วกนก
Cholnatta Kaewkanok

Title: คำพ่อสอน | His Majesty the King

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 120 x 160

ผลงานร่วมแสดง | Artwork on Display

อนุชิต สิงห์กันต์
Anuchit Singkan

Title: อิบาดะฮฺ | Ibadah

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 150 x 150

พีระพล จันทร์เทพ
Peraphol Chantep

Title: บทสะท้อนสัจธรรม | Reflection of the Truth

Medium: สีน้ำมันบนผ้าลินิน | Oil on linin

Size (cm): 180 x 140

มนัชญา กิจประเสริฐ
Manatchaya Kitprasert

Title: ความงามที่ถูกทอดทิ้ง หมายเลข 2 | The Abandoned Charm No. 2

Medium: แกะไม้ | Woodcut

Size (cm): 175 x 175

นิชกานต์ กองสวัสดิ์
Nidchakan Kongsawad

Title: ตลิ่งริมน้ำ | Riverbank

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 145 x 180

สาคร วงษ์ราชสีห์
Sakorn Wongratchasi

Title: ศึกชิงนาง 2 | Fighting 2

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

พีรพงษ์ ทองคำดี
Peerapong Thongkamdee

Title: ความเหงาท่ามกลางความเจริญ | Loneliness in Urban Life

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 160 x 145

ร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

นันทณัฎฐ์ เสาวรส
Nuntanut Saowaros

Title: สุขภวังค์จากธรรมชาติ | Subconsciousness from Nature

Medium: สีอะคริลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ | Acrylic and oil on canvas

Size (cm): 130 x 100

นิทัศน์ อินถานันท์
Nitach Inthanan

Title: ข้าวไทย | Thai Rice

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 170 x 150

ภานุพงศ์ คำฝั้น
Panupong Kamfun

Title: ผลผลิตจากชนบท | Product

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 170

ลิขิต ตันอุตม์
Likit Tunoud

Title: ฝนเลี้ยงชีพ | Rain Living

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

สุรสิทธิ์ โคตรชารี
Surasit Khodcharee

Title: ตุ๊กตาหมี | Doll Bear

Medium: เทคนิคผสม | Mixed technique

Size (cm): 173 x 126

จิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล
Jittipunpachara Tampattanakul

Title: Impermanent | Impermanent

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 170.5 x 150

ชาลิสา ขันลุน
Chalisa Khunlun

Title: ความเจ็บปวด | Pain

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 160 x 120

ปภาดา ชูทอง
Paphada Choothong

Title: ผักพื้นถิ่น (ต้นดอกแค) | Local Vegetables

Medium: เย็บผ้าด้วยมือ | Hand embroidery

Size (cm): 170 x 170

ฤทธิเดช เสียงเส้ง
Ridtidat Siangsang

Title: จุดรวมแห่งความคิด 1 | Joint Point of Thinking 1

Medium: พื้นผิวเปลือกไม้ | Wood

Size (cm): 171 x 158.5