ข้อมูลการประกวด


ประเภทศิลปินอาชีพ

สำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio ต้องเคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) หรือมีหอศิลป์/แกลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา)


รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year | 750,000 บาท

ผู้ได้รับรางวัลนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลเหรียญทอง | 300,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน | 240,000 บาท
รางวัลเหรียญทองแดง | 150,000 บาท


รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year | 10,000 เหรียญสหรัฐ

รางวัลระดับภูมิภาคนี้ มอบให้กับเจ้าของผลงานที่โดดเด่นที่สุดจากสี่ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

สำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ


รางวัล Most Promising Artist of the Year | 90,000 บาท

ผู้ได้รับรางวัลนี้จะมีโอกาสเข้าร่วมพิธีประกาศผลรางวัลนะเลิศ ระดับภูมิภาค UOB Southest Asian Painting of the Year ณ ประเทศสิงคโปร์

รางวัลเหรียญทอง | 75,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน | 45,000 บาท
รางวัลเหรียญทองแดง | 30,000 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี

โทร : 0 2343 4969, 0 2343 4977

Email : poy@uob.co.th

www.uobpoy.com

Award Information


Established Artist Category

The Established Artist category is open to experienced professionals with a strong portfolio of work. They must have shown their paintings in solo or group exhibitions (excluding school graduation shows), be represented by a gallery or have achieved recognition through art awards.


UOB Painting of the Year Award | THB 750,000

This award winner will be invited to interview for a month-long residency programme at the Fukuoka Asian Art Museum.

Gold Award | THB 300,000
Silver Award | THB 240,000
Bronze Award | THB 150,000


UOB Southeast Asian Painting of the Year Award | US$10,000

This regional prize is awarded to the most outstanding of the four UOB Painting of the Year Award country winners from Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand.

Emerging Artist Category

The Emerging Artist category is open to aspiring artists who are pursuing an arts education, taking their first steps to a career in art or simply painting for pleasure.


Most Promising Artist of the Year Award | THB 90,000

This award winner will be invited to exhibit the work and attend the UOB Southeast Asian Painting of the Year award ceremony in Singapore.

Gold Award | THB 75,000
Silver Award | THB 45,000
Bronze Award | THB 30,000


For more information about UOB Painting of the Year,
please contact :

Tel. : 0 2343 4969, 0 2343 4977

Email : poy@uob.co.th

www.uobpoy.com