ยิ่งฝากยิ่งได้ … ดอกเบี้ยสูง แคชแบ็กสูง

รับ Cashback สูงสุด 1,050 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT หรือ บัญชีเงินฝากไม่ประจำ (UOB STASH) หรือบัญชีออมทรัพย์ TMRW ผ่านแอป UOB TMRW หรือที่สาขาธนาคาร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

โบนัส 1
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีและฝากเงินในวันที่เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 บาท และสิ้นเดือนที่เปิดบัญชี มีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับ cashback ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ดังนี้

  จำนวนเงินฝากในวันที่เปิดบัญชี และ วันสิ้นเดือนที่เปิดบัญชี

  Cashback (บาท)

  1,000

  50

โบนัส 2
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี และ สิ้นเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชี มีเงินคงเหลือในบัญชี ขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับ cashback ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ดังนี้

  จำนวนเงินฝาก

  Cashback (บาท)

  10,000

  100

  50,000

  500

  100,000

  1,000

ตัวอย่างที่ 1 : ได้รับโบนัสทั้ง 2 แบบ
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ลูกค้าเปิดบัญชี One และฝากเงินในวันเดียวกัน จำนวน 100,000 บาท
 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ลูกค้ามีเงินคงเหลือมากกว่า1,000 บาท =>ลูกค้าจะได้รับ Cashback จากโบนัสที่ 1 จำนวน 50 บาท
 • วันที่ 31 มีนาคม 2567 ลูกค้ามีเงินคงเหลือในบัญชี 100,000 บาท => ลูกค้าจะได้รับ Cashback จากโบนัสที่ 2 จำนวน 1,000 บาท
 • รวม cashback ที่ลูกค้าจะได้รับทั้งสิ้น จำนวน 1,050 บาท
ตัวอย่างที่ 2 : ได้รับโบนัสแบบที่ 2
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ลูกค้าเปิดบัญชี Stash และฝากเงินในวันเดียวกัน จำนวน 2,000 บาท
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ฝากเงินเข้าบัญชี 6,000 บาท
 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ลูกค้ามีเงินคงเหลือมากกว่า1,000 บาท => ลูกค้าจะได้รับ Cashback จากโบนัสที่ 1 จำนวน 50 บาท
 • วันที่ 31 มีนาคม 2567 ลูกค้ามีเงินคงเหลือในบัญชี 8,000 บาท => ลูกค้าจะไม่ได้รับ Cashback จากโบนัสที่ 2 เพราะมีเงินฝากไม่ถึง 10,000 บาท
 • รวม cashback ที่ลูกค้าจะได้รับทั้งสิ้น จำนวน 50 บาท
ตัวอย่างที่ 3 : ได้รับโบนัสทั้ง 2 แบบ
 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 ลูกค้าเปิดบัญชี TMRW แต่ไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีในวันที่เปิดบัญชี
 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 ฝากเงินเข้าบัญชี 100,000 บาท
 • ถึงแม้ว่าวันที่ 31 มีนาคม 2567 ลูกค้าจะมีเงินในบัญชีมากกว่า 1,000 บาท => ลูกค้าจะไม่ได้รับ Cashback จากโบนัสที่ 1 จำนวน 50 บาท
 • วันที่ 30 เมษายน 2567 ลูกค้ามีเงินคงเหลือในบัญชี 100,000 บาท => ลูกค้าจะได้รับ cashback ทั้งสิ้น จำนวน 1,000 บาท
 • รวม cashback ที่ลูกค้าจะได้รับทั้งสิ้น จำนวน 1,000 บาท
ตัวอย่างที่ 4 : ได้รับโบนัสทั้ง 2 แบบ
 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ลูกค้าเปิดบัญชี One และฝากเงินในวันเดียวกัน จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม 50,000 บาท
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลูกค้ามีเงินคงเหลือมากกว่า1,000 บาท => ลูกค้าจะได้รับ Cashback จากโบนัสที่ 1 จำนวน 50 บาท
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ลูกค้ามีเงินคงเหลือในบัญชี 51,000 บาท => ลูกค้าจะได้รับ Cashback จากโบนัสที่ 2 จำนวน 500 บาท
 • รวม cashback ที่ลูกค้าจะได้รับทั้งสิ้น จำนวน 550 บาท

หมายเหตุ
chevron
 • สำหรับบัญชีออมทรัพย์ TMRW สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMRW บัญชีใดก็ได้ ทั้งบัญชีออมทรัพย์ TMRW Everyday หรือ บัญชีออมทรัพย์ TMRW Savings (City of TMRW) หรือทั้งสองบัญชีรวมกัน ตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด และคงยอดเงินฝากดังกล่าวไว้ตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ ONE ACCOUNT หรือ บัญชีเงินฝากไม่ประจำ UOB STASH หรือบัญชีออมทรัพย์ TMRW มาก่อน
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ cashback เมื่อฝากเงินครบตามเงื่อนไข ตามที่กำหนด ได้ทั้งโบนัส 2 แบบ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Cashback 50 บาท เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 1,000 บาท/ Cashback 100 บาท เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 1% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 10,000 บาท/ Cashback 500 บาท เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 1% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 50,000 บาท/ Cashback 1,000 บาท เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 1% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
 • จำกัด cashback สูงสุด 1,050 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารจะดำเนินการคืน Cashback เข้าบัญชีของลูกค้าภายใน 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี
 • ยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีหลังเวลา 22.00 น. จะถูกนับเป็นรายการของวันถัดไป
 • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมที่
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา หรือโทร 0 2285 1555

เปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอป UOB TMRW

บัญชีเงินฝากออนไลน์ TMRW
บัญชีออมทรัพย์

เงินฝากออนไลน์ TMRW

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.3% ต่อปี​

 • เก็บเงินสนุกในรูปแบบเกมส์ที่ City of TMRW รับดอกเบี้ย 1.3% ต่อปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก ในบัญชี TMRW Everyday
 • คุ้มครองทุกที่ทั่วโลก สูงสุด 10 ล้านบาท
 • สะดวก เปิดบัญชีผ่านแอปได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องไปธนาคาร
บัญชีเงินฝากไม่ประจำ (UOB STASH)
บัญชีออมทรัพย์

เงินฝากไม่ประจำ (UOB STASH)

จุดสตาร์ทโอกาสดี ๆ ทางการเงิน

 • รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี* ตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาท เพียงคงเงินหรือฝากเงินเพิ่ม
 • ทันใจรับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • คล่องตัว ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวก เปิดบัญชีผ่านแอปได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องไปธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
บัญชีออมทรัพย์

ออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

บัญชีเดียวจบ โอน รับ จ่าย ใช้บัตร รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.25%

 • ได้ดอกเบี้ยโบนัสง่าย ๆ เพียงจ่ายบิล รับโอนเงิน หรือใช้บัตรเครดิต 4 ครั้งต่อเดือน
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • เช็คข้อมูลสะดวก ผ่านแอป UOB TMRW
 • ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทำธุรกรรมผ่านแอป ฟรี

วิธีการสมัครบัญชีเงินฝาก สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีแอปอยู่แล้ว

วิธีการสมัครบัญชีเงินฝาก สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีแอปอยู่แล้ว
chevron
เปิดแอปและกด ‘สมัคร’ ที่หน้าแรก (ไม่ต้องล็อกอิน)

1. เปิดแอปและกด ‘สมัคร’ ที่หน้าแรก (ไม่ต้องล็อกอิน)

เลือก ‘เปิดบัญชี บัตรเครดิต และ ยูโอบี แคชพลัส’

2. เลือก ‘เปิดบัญชี บัตรเครดิต และ ยูโอบี แคชพลัส’

กรอกเบอร์มือถือ และอีเมล แล้วยืนยัน SMS-OTP

3. กรอกเบอร์มือถือ และอีเมล แล้วยืนยัน SMS-OTP

เลือกรูปแบบการสมัครผลิตภัณฑ์ได้ 2 แบบ

4. เลือกรูปแบบการสมัครผลิตภัณฑ์ได้ 2 แบบ

 • (1) แพ็กเกจเริ่มต้น
 • (2) เลือกเองตามใจคุณ
ตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ที่จะสมัคร

5. ตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ที่จะสมัคร

ใส่โค้ดโปรโมชัน ถ้ามี แล้วกด ‘ต่อไป’ ถ้าไม่มีให้กด ‘ข้าม’

6. ใส่โค้ดโปรโมชัน ถ้ามี แล้วกด ‘ต่อไป’ ถ้าไม่มีให้กด ‘ข้าม’

อ่านและรับทราบการเตรียมตัวก่อนสมัคร และนโยบายความเป็นส่วนตัว

7. อ่านและรับทราบการเตรียมตัวก่อนสมัคร และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

8. ให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

เลือกยืนยันตัวตนด้วยตู้ TMRW Kiosk

9. เลือกวิธียืนยันตัวตนวิธีใดวิธีหนึ่ง NDID หรือ TMRW Kiosk

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม อัปโหลดเอกสารแสดงรายได้ และเลือกที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารและบัตร

10. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม อัปโหลดเอกสารแสดงรายได้ และเลือกที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารและบัตร

ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล ยินยอมการให้ข้อมูลเครดิตบูโร และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ

11. ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล ยินยอมการให้ข้อมูลเครดิตบูโร และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครแล้วกด ‘ยืนยัน’

12. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครแล้วกด ‘ยืนยัน’

สิ้นสุดขั้นตอนสมัคร รอรับ SMS/Notification แจ้งสถานะการสมัคร

13. สิ้นสุดขั้นตอนสมัคร รอรับ SMS/Notification แจ้งสถานะการสมัคร

บริการธนาคารดิจิทัลที่คิดไกลกว่า เพื่อทุกความต้องการของคุณ และถ้าคุณพร้อมก็มาก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่อีกขั้นกับ UOB TMRW
สมัครตอนนี้!