บริการต่างๆ

ธนาคาร 24 ชั่วโมง

ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตัวเองสะดวกยิ่งขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้

สรุปข้อมูลบัญชี

คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ได้เรียลไทม์ ในวันหรือช่วงวันที่ต้องการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "สรุปข้อมูลบัญชี" และเลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการตรวจสอบ
 • ระบุวันที่ที่ต้องการโดยเลือก วันที่ปัจจุบัน, เดือนปัจจุบัน, เดือนที่ผ่านมา, หรือเลือกช่วงเวลา "จาก" และ "ถึง" และคลิก "ส่งข้อมูล" โดยวันที่ที่เลือกจะต้องไม่เกิน 90 วัน
 • รายการในบัญชีทั้งหมดตามช่วงเวลาที่คุณต้องการจะแสดงบนหน้าจอ

ประวัติการทำรายการ

คุณสามารถเรียกดูประวัติการทำรายการย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "ประวัติการทำรายการ" และเลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการตรวจสอบ
 • ระบุช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูประวัติการทำรายการ และคลิก "ส่งข้อมูล" โดยวันที่ที่เลือกจะต้องไม่เกิน 90 วัน
 • ประวัติการทำรายการย้อนหลังทั้งหมดตามช่วงเวลาที่คุณต้องการจะแสดงบนหน้าจอ

สถานะการทำรายการ

คุณสามารถเรียกดูสถานะการทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ รายการธนาณัติออนไลน์ รายการโอนเงินระหว่างประเทศ รายการโอนเงินภายในบัญชีตัวเอง บัญชีบุคคลอื่นและรายการโอนเงินต่างธนาคาร ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "สถานะการทำรายการ" และเลือกประเภทรายการที่ต้องการดูสถานะ
 • ระบุ "ช่วงวันที่" ที่ต้องการเรียกดูสถานะการทำรายการ โดยวันที่ที่เลือกจะต้องไม่เกิน 90 วัน
 • ระบุ "สถานะรายการ" และ เลือกช่องทางที่ทำรายการเป็น PIB และคลิก "ส่งข้อมูล"
 • สถานะการทำรายการทั้งหมดตามช่วงวันที่ที่คุณต้องการจะแสดงบนหน้าจอ

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว

คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีของคุณผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking ได้ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง พร้อมทราบผลอนุมัติทันที
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว" และเลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ
 • ระบุวงเงินที่ต้องการ และเหตุผลที่ขอเพิ่มวงเงิน และคลิก "ส่งข้อมูล"
หมายเหตุ : การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวสำหรับบัตรหลักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำรายการด้วยบัตรเสริม

ตั้งค่าหน้าสรุปข้อมูลบัญชี

คุณสามารถตั้งค่าหน้าสรุปข้อมูลบัญชี และตั้งค่าหน้าแรก เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking โดยการเลือกบัญชีที่คุณต้องการให้แสดงในหน้าสรุปข้อมูลบัญชี และหน้าแรกได้ด้วยตนเองได้ทันที

ตั้งค่าชื่อเรียกบัญชี

คุณสามารถตั้งค่าชื่อเรียกบัญชีทุก ๆ บัญชีที่มีกับยูโอบี เพื่อง่ายในการจดจำได้ด้วยตนเองทันที

เพิ่ม - ลบบัญชี

คุณสามารถเพิ่ม-ลบบัญชี ที่ต้องการใช้บริการผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบัญชีที่คุณเพิ่ม-ลบจะมีผลทันทีที่คุณทำรายการสำเร็จ
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "จัดการบัญชี"
 • เลือกเมนู "เพิ่มบัญชี" หรือ "ลบบัญชี" ที่ต้องการ และคลิก "ส่งข้อมูล"
 • ระบุรหัส OTP ที่ได้จาก SMS หรือ SecurePlus token จำนวน 6 หลัก ลงในช่องว่าง และคลิก "ส่งข้อมูล"
 • บัญชีที่คุณเพิ่ม-ลบ จะถูกดำเนินการทันทีที่คุณทำรายการสำเร็จ

บริการเกี่ยวกับเช็ค

ขอสมุดเช็ค

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกระแสรายวันกับยูโอบี สามารถสั่งซื้อสมุดเช็คผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ง่าย ด้วยตนเอง
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "จัดการบัญชี" เลือก "ขอสมุดเช็ค"
 • เลือก "เลขที่บัญชีกระแสรายวัน" ระบุ "จำนวนสมุดเช็ค" และ "สาขาที่ต้องการไปรับ" และคลิก "ส่งข้อมูล"
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสมุด และคลิก "ยืนยัน" ระบบจะดำเนินการทันที
หมายเหตุ : คุณสามารถขอสมุดเช็คได้สูงสุด 2 เล่ม/รายการ และไม่จำกัดจำนวนครั้ง/วัน

ตรวจสอบสถานะเช็ค

คุณสามารถตรวจสอบสถานะเช็ค สูงสุดครั้งละ 5 ใบได้ด้วยตนเอง
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "จัดการบัญชี" เลือก "ตรวจสอบสถานะเช็ค"
 • เลือก "เลขที่บัญชีกระแสรายวัน" และระบุ "เลขที่เช็ค" ที่ต้องการตรวจสอบ และคลิก "ส่งข้อมูล"
 • รายการที่คุณต้องการตรวจสอบสถานะเช็คจะแสดงบนหน้าจอ

อายัดเช็คสั่งจ่าย

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกระแสรายวันกับยูโอบี สามารถอายัดเช็คสั่งจ่ายผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ง่าย ด้วยตนเอง
 • เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชี" เลือก "จัดการบัญชี" เลือก "อายัดเช็คสั่งจ่าย"
 • เลือก "เลขที่บัญชีกระแสรายวัน" และระบุ "เลขที่เช็ค" ที่ต้องการอายัด และคลิก "ส่งข้อมูล"
 • ตรวจสอบรายละเอียดการอายัดเช็คสั่งจ่าย และคลิก "ยืนยัน" ระบบจะดำเนินการอายัดเช็คนั้นๆ ทันที
หมายเหตุ : คุณสามารถอายัดเช็คสั่งจ่ายได้สูงสุด 5 ใบ/รายการ โดยต้องเป็นเลขที่เช็คที่เรียงต่อกันและระบุหมายเลขเช็คใบแรกและใบสุดท้ายเพื่อทำการอายัด