รถบริการเคลื่อนที่

ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ธนาคารพร้อมจะไปหาคุณ

รถบริการของธนาคารยูโอบีสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม อาทิ บริษัทเอกชน โรงงาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ แหล่งท่องเที่ยว งานนิทรรศการ ตลาด/ศูนย์การค้าต่างๆ ฯลฯ

"ให้ได้บริการหลากหลายในจุดบริการเดียว"

รถบริการของธนาคารยูโอบี ให้บริการได้ที่หลากหลาย เช่น ถอนเงิน ชําระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่อง เอทีเอ็ม บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการพิมพ์รายการในสมุดเงินฝาก(pass book updated) สอบถามข้อมูลบัญชีของท่าน สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ฯลฯ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0-2285-1555 เพื่อเรียกใช้บริการของเรา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม