สิทธิพิเศษด้านการเงิน

สิทธิพิเศษด้านการเงิน
สำหรับลูกค้า ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง

  • ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ Relationship Manager เพื่อช่วยท่านวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษสำหรับบัญชีออมทรัพย์ UOB Wealth Banking
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค 1 เล่ม (คิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 บาท ในเล่มถัดไป)
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค 12 ฉบับ/ปี
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองทางการเงิน
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะรายการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านสาขาธนาคาร)
  • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและสัมมนา
  • เอกสิทธิ์ในการใช้ห้องรับรองพิเศษ
  • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกันอย่างน้อย 2,000,000 บาท ขึ้นไป

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก