สิทธิพิเศษลูกค้า ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง

สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ ประจำปี 2567

สิทธิพิเศษด้านการเงิน


สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทาง


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต UOB Privi Miles Wealth Banking


  • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกัน เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด  จนถึงวันกดรับสิทธิ์
  • กรณีบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารจะนับยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม ให้กับเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked ผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์
  • ตรวจสอบสิทธิพิเศษรายเดือนผ่าน UOB Wealth Banking Line Official ที่ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” และ เลือกเมนู “Privilege” โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Wealth Banking Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ท่านจะต้องแจ้ง 0 2285 1556 เพื่อเพิ่มเพื่อนอีกครั้งเพื่อความต่อเนื่องในการรับข้อมูลข่าวสารใน UOB Wealth Banking Line Official
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน หรืออาจต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Privi Miles Wealth Banking โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการก่อนกดรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • ระยะเวลารายการ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2285 1558

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก