นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

10th UOB Painting
of The Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

ชัยชนะ ลือตระกูล
Chaichana Luetrakun

Title: Wastescape

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 X 180

Gold Award

วิทยา หอทรัพย์
Witthaya Hosap

Title: Me and My World

Medium: สีอะคริลิคและปากกาเคมีบนผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 180 X 140

Silver Award

ศักชัย อุทธิโท
Sakchai Uttitho

Title: จิตวิญญาณแห่งบรรพชน |
Ancestral Heart & Soul

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 X 180

Bronze Award

ชูเกียรติ สุทิน
Chukiat Sutin

Title: ลมหายใจปลาอานนท์ : ภาพอุดมคติกับสภาพปัจจุบัน | Last Breath of Ananda

Medium: สื่อผสมบนเยื่อกระดาษ
| Mixed media on tissue paper

Size (cm): 180 X 150

ผลงานร่วมแสดง | Artwork on Display

นภนันท์ รังสีธรรมคุณ
Napanant Rangsrithummakhun

Title: แปรเปลี่ยนที่มุมมอง |
Kaleidoscope of Perspectives

Medium: สีน้ำมันบนลินิน | Oil on linen

Size (cm): 180 X 180

จรัญ พานอ่อนตา
Jarun Pan-onta

Title: นาวา | Nava

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 X 180

วีระชัย ใจกล้า
Weerachai Jaikla

Title: ตามรอยธรรม |
In the Footsteps of Dharma

Medium: สีอะคริลิคและทองคำเปลวบนผ้าใบ | Acrylic and gold leaf on canvas

Size (cm): 165.5 X 135.5

มรุต มากขาว
Marut Makkhaw

Title: ภาพชีวิต | Portrait of Life

Medium: ตัดกระดาษ
| Paper cut

Size (cm): 180 X 150

พายุ เกิดพุฒ
Phayu Keadphut

Title: หัวใจส่องแสง 2 |
Glowing Hearts 2

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ |
Mixed media on wood

Size (cm): 120 X 176

นฤพล บำรุงเรือน
Naruepon Bamrungruean

Title: สัญญาณความมีชีวิต 2 |
Signs of Life 2

Medium: แกะสลักหนังและสีน้ำมันบนหนัง | Leather craving and acrylic on leather

Size (cm): 90 X 161

ร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
Songrit Muaiprom

Title: สภาวะการเปลี่ยนแปลง |
State of Change

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ
| Mixed media on canvas

Size (cm): 180 X 150

วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
Wanaporn Tiamungkornpun

Title: ขบวนความคิด | Train of Thought

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ
| Oil on canvas

Size (cm): 140 X 180

ไพริน ภู่ประดับ
Pairin Pupradup

Title: เพื่อนเล่น | Buddy

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ
| Oil on canvas

Size (cm): 175 X 136

สิทธิวุธ ยาวิชัย
Sittivut Yavichai

Title: ภาพสะท้อนสองวัฒนธรรม |
A Reflection of Two Cultures

Medium: ประดับกระจกสี
| Coloured glass

Size (cm): 180 X 130

อภิเษก นรินท์ชัยรังษี
Apisek Narinchairungsi

Title: มนุษย์คือโรคระบาด |
Human Beings are Epidemic

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 180 X 180

วัชรพงษ์ ขุนอาจ
Watcharapong Khunart

Title: หุ่นนิ่งที่เคยมีชีวิต |
Still Life Once Alive

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 154 X 175

พีรพล อินทร์ตุ้ม
Peerapol Aintoom

Title: มหรสพ ของเล่น |
Entertainment Toys

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 150 X 180

ณัฐพงษ์ ฤคดี
Nattaphong Rukkadee

Title: ผู้แพ้ | Loser

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 140 X 170

อภิวัฒน์ บรรลือ
Apiwat Banler

Title: วังวนสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ |
A Spiral of Actual Environment

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 X 180

สกล มาลี
Sakon Malee

Title: จิตรกรรม ไทบ้าน หมายเลข 4 |
Tai Baan Painting No. 4

Medium: สีอะคริลิคปิดทองคำเปลว | Acrylic and golden leaf

Size (cm): 180 X 180

สุวิวัฒน์ หวานอารมย์
Suviwat Wanarom

Title: สมบูรณ์พูนสุข | Fertility

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 175 X 135

ธเนศ ดิ้นสกุล
Thanate Dinsakul

Title: นิวรณ์ | Hindrances in Meditation

Medium: สีอะคริลิคและปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ
| Acrylic and ball paint pen on canvas

Size (cm): 180 X 160

เฉลิมวุฒิ แสนโคตร
Chaloemwut Sankhot

Title: คลื่นความหวัง |
The Wave of Hope

Medium: สื่อผสม
| Mixed media

Size (cm): 173 X 166

ชมรวี สุขโสม
Chomrawi Suksom

Title: รูปสัญญะของวัตถุนิยม |
The Symbol of Materialism

Medium: สีอะคริลิคและทองคำเปลว | Acrylic and golden leaf

Size (cm): 149 X 179

พัฒน์ดนู เตมีกุล
Patdanu Temeekul

Title: ค่ายกครู |
Shamanic Wisdom Cost

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 X 118

จิตรกร พรรณสุวรรณ์
Jittrakorn Pansuwan

Title: อธิษฐานความเพียร |
Prayer of Indefatigability

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 180 X 147

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
Prakarnpatara Janthakhaisorn

Title: ความเชื่อและศรัทธา 3 |
Belief and Faith 3

Medium: สีน้ำมันและอะคริลิคบนผ้าใบ | Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 165.5 X 174

นิติพล เลาย้าง
Nitipol Laoyang

Title: เส้นสายในธรรมชาติ |
Connections in Nature

Medium: หมึกจีน | Chinese Ink

Size (cm): 120 X 180

ดิษณ์กร สุทธิสม
Ditsagorn Sootasom

Title: พระตายแล้ว ศาสนายังไม่ตาย กำลังจะตาย | The Monk is Dead, the Religion is Not, Yet it will be

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบผ้าไตร | Acrylic on monk's robes

Size (cm): 151 X 170

ณัฐพงษ์ นิลสระคู
Nattaphong Ninsaku

Title: สังขารเป็นสิ่งชั่วคราว 1 |
Physique is Temporary 1

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 179 X 156

ตนุพล เอนอ่อน
Tanupon En-on

Title: สามเกลอ 1 | Trinity 1

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 X 180

สุเทพ เส้นคง
Suthep Senkhong

Title: เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 2 |
Impermanent 2

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 170 X 180

สุกิจ ชูศรี
Sukit Choosri

Title: จากความมืดสู่ความสว่าง |
From the Dark to the Light

Medium: สีฝุ่นและสีอะคริลิคบนผ้าใบ | Tempera and acrylic on canvas

Size (cm): 170 X 150

ประเภทศิลปินสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

สมชาย สีดำอ่อน
Somchai Sidamon

Title: ภาพลักษณ์ของชีวิตจากใบหน้า หมายเลข 2 | Faces – Reflections of Life No. 2

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ | Mixed media on wood

Size (cm): 120 X 180

Gold Award

อสหม๊ะฮ์ บูงอตายง
Asmah Bungatayong

Title: ความทรงจำ : ผู้ให้กำเนิด 2 |
Memory : Creator 2

Medium: สื่อผสมบนผ้า
| Mixed media on fabric

Size (cm): 120 X 80

Silver Award

ชนะชัย วงศ์ปิ่นเพ็ชร
Chanachai Wongpinphet

Title: ความทรงจำ ความคิดถึง ความอาลัยอาวรณ์ | Nostalgia & Yearning

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 133 X 100

Bronze Award

ภัทร ทองขจร
Phatthara Thongkhajorn

Title: สามัญชีวิต 08 |
Back to Basic 08

Medium: วาดเส้นบนดินสอพองบนผ้าใบ | Drawing on white clay filler on canvas

Size (cm): 124 X 172

ผลงานร่วมแสดง | Artwork on Display

ศมน สุขเกษม
Samon Sukkasame

Title: เปื้อน | Soiled

Medium: สีน้ำบนกระดาษเยื่อไผ่ | Water colour on bamboo pulp

Size (cm): 160 X 120

วรายุทธ ชะชำ
Warayut Chacham

Title: จิตนาการที่มองเห็น | Vision

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้
| Mixed media on wood

Size (cm): 109 X 109

นพพล คัตสงค์
Noppon Kadsong

Title: สวรรค์ทางโลก |
Heaven in Earthly Reckoning

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ | Mixed media on wood

Size (cm): 180 X 165

ภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์
Prussachai Homchungsup

Title: จิตตนคร | Cittanagara

Medium: สีฝุ่นบนพื้นกาวเม็ดมะขาม
| Tempera on tamarind glue dye

Size (cm): 180 X 170

ประทุมวัลย์ ภู่เพชร
Pratumwan Pupet

Title: ผืนป่าแห่งความสุขภายใน |
Forest of Inner Joy

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 120 X 160

ชนม์จิรโรจน์ กาษรสุวรรณ
Chonjiraroj Kasornsuwan

Title: ดอกไม้พลาสติก 01 | Plastic Flower 01

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 180 X 165

ร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

ณิชารีย์ ศิริพูนทรัพย์
Nisharie Siripoonsap

Title: Spilled'n Twisted

Medium: สีน้ำมันบนผ้าลินิน |
Oil on linen

Size (cm): 180 X 110

ชินากร กุณา
Chinakorn Kuna

Title: ความงามในความเจ็บปวด |
Beauty in Agony

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 63 X 106

เฉลิมศักดิ์ เหลืองประเสริฐ
Chalermsak Luengprasuert

Title: ยามเช้าวันพระ 2 |
Morning of Buddhist Holy Day

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 150 X 100

วษนันต์ ภู่สุวรรณ์
Wasanan Phusuwan

Title: บันทึกไว้ในรูปทรงของความทรงจำ |
Freeze My Memory

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 167 X 126.5

ปิยะนุช ละครรำ
Piyanuch Lakornrum

Title: มาเรียม | Mariem

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 90 X 120

มนัชญา กิจประเสริฐ
Manatchaya Kitprasert

Title: Bring to Mind No.2

Medium: ภาพพิมพ์แกะไม้และสีน้ำบนกระดาษ
| Woodcut and water colour on paper

Size (cm): 107 X 143

เศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล
Svettaporn Iresuriyaakesakul

Title: โอเชียน ดิสโทเปีย | Ocean Dystopia

Medium: สื่อผสม | Mixed media

Size (cm): 180 X 150

ชาญณรงค์ แดงประคำ
Channarong Daengprakam

Title: ความงามที่ถูกแทนที่ |
Replaced Beauty

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ
| Oil on canvas

Size (cm): 120 X 180

ธีรพงษ์ เบญจถาวรอนันต์
Teerapong Benjathavornanan

Title: ศาลเจ้าหมายเลข 4 | Shrine No. 4

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ | Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 160 X 120

ซุบฮา จาเอาะ
Subha Chaoh

Title: ผืนฐานถิ่นชีพชีวิต | Basic Life

Medium: ภาพพิมพ์แกะไม้บนยางพารา
| Woodcut on rubber

Size (cm): 66 X 124

วิเชียร คงสวัสดิ์
Wichian Khongsawat

Title: ความจริงของชีวิต |
The Truth of Life

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 120 X 150

นัฐวุฒิ กองลี
Nattawut Konglee

Title: สภาพวิถีชีวิต 2 | Way of Life 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ
| Oil on canvas

Size (cm): 180 X 180

ประดิพัฒน์ วิสาปา
Pradiphat Wisapa

Title: ประสูติ | Beget

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 180 X 180

ทิวา เป็นพนัสสัก
Tiwa Penpanussak

Title: ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่จินตภาพและความเชื่อ | Lanna Cultural Arts to Imagery and Belief

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Oil and acrylic on canvas

Size (cm): 160 X 130

ขนิษฐา แสนหลวง
Khanitta Saenlhuang

Title: ภาพชนบท 4 | Countryside 4

Medium: วาดเส้นปากกาหมึกดำ | Black pen drawing

Size (cm): 70 X 100

มาโนชญ์ ชูรัตน์
Manot Choorat

Title: ภาวะพึ่งพา หมายเลข ๒ | Mutualism No. 2

Medium: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 140 X 170

นรินทร นุศาสตร์เลิศ
Narinton Nusatloet

Title: มิติใหม่ของศิลปวัฒนธรรม |
A New Dimension

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ
| Oil on canvas

Size (cm): 178 X 110

นิธิพร โพธิจักร
Nithiphon Phothichak

Title: รอคอยอย่างมีความหวัง |
Wait with Hope

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 113 X 153.5

ธนากร ละอองวรรณ
Thanakorn Laongwan

Title: จะเริ่มฤดูกาลใหม่ | New Season

Medium: สีฝุ่นบนผ้าใบ
| Tempera on canvas

Size (cm): 135 X 180