ใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า BTS รับเครดิตเงินคืน 5% หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท

 
เงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรต้องทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต UOB เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่ 300บาท ขึ้นไป และ ส่ง SMS พิมพ์ BTS เว้นวรรค์ ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก ส่งมาที่ 4545111 ระหว่าง 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 60 จึงสามารถเข้าร่วมรายการแลกเครดิตเงินคืนนี้ได้ (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง)
 • ผู้ถือบัตรต้องทำรายการลงทะเบียนผ่าน SMS ทุกครั้งที่ทำรายการ และต้องทำภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการทำรายการให้ท่านหลังจากที่ท่านทำรายการลงทะเบียนผ่าน SMS แล้ว
 • ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการจะต้องมีคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ300คะแนน โดยธนาคารจะทำการหัก 300คะแนนที่มีอยู่ในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านลงทะเบียน และธนาคารจะเครดิตเงินคืน 50 บาทเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านลงทะเบียน
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 50 บาท/ลูกค้า/เดือน
 • ผู้ถือบัตรจะต้องรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้าย ที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • คะแนน ยูโอบี รีวอร์ด พลัส ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืน ได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)

เงื่อนไขบัตรเครดิต โยโล่ แพลทินัม
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร เครดิต และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล/เครดิตเงินคืน
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัมจะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่าน ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โยโล่ แพลทินัม เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่าย สินค้า/บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 5% BTS
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินั่ม ของท่านเมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า BTS
 • จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน200บาท/รอบบัญชี
 • การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีในรอบเดือนถัดไป
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555