รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข ที่ Emporium/EmQuartier ช่วง Relation Gifts 
*เงื่อนไขการแลกคะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15%
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ UEM วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยคะแนนสะสมที่ใช้ ส่งมาที่ 4545111
  *จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/บัญชีบัตร/ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ครั้งเดียวตลอดรายการ กรณีมีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
 • คะแนนสะสมจะถูกหักภายใน 30 วันทำการหลังจากจบรายการ
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน 15% ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่ถึงจำนวนที่ระบุ หรือ ไม่เท่ากับยอดซื้อที่ระบุ
**/***เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีพริวิไมลล์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และพรีวิไมล์ เวลท์แบงก์กิ้ง และสำหรับบัตรเครดิต ประเภทอื่นๆ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • พิเศษสำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 60 (เฉพาะวันที่ 18, 19, 25, 26 พ.ย. และ วันที่ 2, 3, 9, 10 ธ.ค. เท่านั้น) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีพริวิไมลล์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และพรีวิไมล์ เวลท์แบงก์กิ้ง และสำหรับบัตรเครดิต ประเภทอื่นๆ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ที่ศูนย์บริการลูกค้าของห้าง EmPorium/EmQuartier ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 60 – 15 ม.ค. 61 เท่านั้น
****เงื่อนไขการรับสิทธิ์สอยดาว
 • รับ 2 สิทธิ์ ของรางวัลสุดพิเศษจากทางศูนย์ และอีก 1 สิทธิ์ ของรางวัลสุดพิเศษจากธนาคารยูโอบี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดรับรางวัล EmPorium ชั้น M ตึก C
เงื่อนไขทั่วไป
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความ ถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/ บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนจาก รายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ