โปรโมชั่น - Fitness Access Privileges สิทธิพิเศษเข้าใข้บริการฟิตเนส

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ และบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินัม

ใช้บริการฟิตเนส ฟรี ที่ In Balance Fitness Centre โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เวลา 6.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน (วันนี้ 31 มี.ค. 60)

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสำรองสิทธิ์ ก่อนเข้าใช้บริการ
พิมพ์ IB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

หมายเหตุ :

 • ทำการสำรองสิทธิ์ทาง SMS ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ของวันที่ต้องการเข้าใช้บริการ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.58 เป็นต้นไป)
 • รอรับข้อความตอบกลับพร้อมโค้ดจากทางธนาคาร เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ
 • หากท่านทำการสำรองสิทธิ์โดยไม่ได้เข้าใช้บริการ ธนาคารจะจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการของท่านเป็นเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ท่านสำรองสิทธิ์นั้น
 • จำกัดสิทธิ์ 10 ครั้งต่อเดือน ต่อหมายเลขบัตรเครดิต
เงื่อนไขรายการ
 • จำกัดการเข้าใช้บริการสูงสุด 40 ท่าน/วัน
 • กรุณาแสดงข้อความ SMS ยืนยันการสำรองสิทธิ์, บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ และบัตรประจำตัวประชาชน ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้บริการแทนได้
 • สำหรับสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555 หรือติดต่อ
  In Balance Fitness Centre โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โทร. 02 209 8888