ผ่อน iPhoneX 0% นานสูงสุด 30 เดือน+เครดิตเงินคืนสูงสุด 4% เริ่ม วันนี้ – 31 ม.ค. 61
ที่ DTAC, TRUE, AIS 

เงื่อนไขรายการ
 • ร่วมรายการเฉพาะสินค้า iPhone X และ iPhone 8l8Plus ณ ร้านค้าร่วมรายการที่ธนาคารฯกำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • สิทธิการผ่อนชำระ 0% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ที่ AIS, TELEWIZ, DTAC Service Hall, DTAC Center, TRUE Shop, TRUE Partner, Studio7, iStudio l iBeat, TG Fone และ Jaymart ที่ร่วมรายการเฉพาะผ่อนชำระ ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 เท่านั้น ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงุสดไม่เกิน 3,000 บาทต่อหมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เฉพาะรายการผ่อนชำระสินค้านาน 6 เดือนขึ้นไป
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนที่ DTAC Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% เฉพาะการผ่อนชำระ 0% นาน 30 เดือนเท่านั้น หรือ รับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับการผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนที่ TRUE Shop รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับการผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนที่ AIS รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับการผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือ รับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับการผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนที่ Studio7, iStudio l iBeat รับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับการผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนที่ TG Fone รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับการผ่อน 0% นานสูงสุด 25 เดือน
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนที่ Jaymart รับส่วนลด 3% สำหรับการผ่อน 0% นานสูงสุด 25 เดือน
 • ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท พิมพ์ UIP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) สำหรับที่ AIS, TELEWIZ, DTAC Service Hall, DTAC Center, TRUE Shop, TRUE Partner และ Studio7, iStudio l iBeat
 • ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท พิมพ์ UTF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) สำหรับที่ TG Fone เท่านั้น
 • งดร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ กรณีร้านค้ามีรายการส่งเสริมการตลาดพิเศษร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการตลาดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • ยอดการใช้จ่ายไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่จบรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงิน ยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาดจนถึงวันที่ธนาคารฯเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ