รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 5,000 บาท เมื่อช้อปที่ King power 

เงื่อนไขรายการ
 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายที่ King Power ด้วยบัตรเครดิต UOB ครบทุกๆ 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัด เครดิตเงินคืนไม่เกิน 1,000 บาท/ลูกค้า/ ระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB Privi Mile เมื่อใช้จ่ายที่ King Power ด้วยบัตรเครดิต UOB Privi Mile ตั้งแต่ 100,000 บาทเป็นต้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 5,000 บาท/ลูกค้า/ ระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • เศษของ 5,000 บาทในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือ บัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายที่ King Power สาขารางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต เท่านั้น และต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ย.. – 31 ธ.ค.. 60 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุด รายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/การให้บริการ กรณีเกิดข้อบกพร่องใดๆ ที่ กรุณาติดต่อบริษัท King Power โดยตรง
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรหลักผ่าน SMS พิมพ์ KPW (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก สุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ