รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อช้อปที่ King Power 

*เงื่อนไขเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรต้องทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต UOB ที่ King Power ทุกสาขา ยกเว้น สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ หาดใหญ่ และ ส่ง SMS พิมพ์ KPW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ระหว่าง 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 60 จึงสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง)
 • ลูกค้า Privilege Banking ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • สำหรับบัตร PRIVI Miles จำกัดเครดิตเงินคืน 5,000 บาท/บัตร(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ และ สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ จำกัดเครดิตเงินคืน 1,000 บาท/บัตร(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลักโดยนับจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) เพื่อรับสิทธิตามเงื่อนไขของรายการนี้
 • เครดิตเงินคืนดังกล่าวจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตหลัก ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการขาย 30 เม.ย.60
 • การซื้อสินค้าผ่อนชำระไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เครดิตเงินคืนหรือส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้าย ที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นประการอื่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสิน ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ King Power International Co.,Ltd
เงื่อนไข King Power Cash Card
 • Cash Card นี้สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา และภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้ – 20 เม.ย. 60
 • Cash Card นี้สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์
 • Cash Card นี้ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อาทิ รายการ Birthday Celebration, E-Purse, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Cash Voucher, Gift Voucher และบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • Cash Card ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
 • การใช้ Cash Card ในการซื้อสินค้า จำกัดสูงสุด 100,000 บาท / ใบเสร็จรับเงิน
 • ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ