โปรโมชั่น - บัตรเครดิต


 

เงื่อนไข
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่นำมาคำนวณส่วนลด 18%, 15%, 12%, 10%, 8%, 5% และ 3% ต้องเป็นการผ่อนสินค้า 0% นาน 4 เดือน เฉพาะสินค้าแผนก Power Buy ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 60 – 28 ก.พ. 60 เท่านั้น
 • จำกัดส่วนลดสินค้าไม่เกิน 25,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิตต่อวัน
 • การแลกคะแนนสะสมเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลล์สลิป เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 12% หรือส่วนลด 120 บาท ต้องใช้ร่วมกับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไข ที่ธนาคารฯกำหนดเท่านั้น
 • การแลกคะแนนสะสม The1Card รับส่วนลด 5,000 บาท จำกัดส่วนลด 5,000 บาทต่อหมายเลขบัตรต่อเซสล์สลิป จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อรับส่วนลดกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • สิทธิการผ่อนชำระ 0% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสที่ Power Buy ทุกสาขา(เฉพาะผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 60 – 28 ก.พ. 60 เท่านั้น
 • บัตรยูโอบี แคชพลัส อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายใดๆรวมแล้วไม่เกิน 28%ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตามประกาศธนาคารฯ
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555