รับเงินคืน 3 ต่อ กับ Shopback 

เงื่อนไขรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตร จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกเครดิตเงินคืน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องทำรายการ ลงทะเบียน ด้วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และ Email address (ต้องเป็น Email เดียวกันกับที่ใช้สมัครบัญชี Shopback) ผ่าน เว็บไซด์ www.uob.com.sg/pp-thailand ก่อนทำรายการซื้อสินค้าเท่านั้น โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว และต้องเป็น Email เดียวกับที่ใช้ลงทะเบียน กับ Shopback
 • ต้องทำรายการซื้อสินค้า ผ่าน www.myshopback.co.th/uob-special เท่านั้น
 • รายการที่เป็นรายการสกุลเงินต่างประเทศจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท โดยใช้อัตราตามที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
 • สิทธิในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/การให้บริการ กรณีเกิดข้อบกพร่องใดๆ ที่ กรุณาติดต่อบริษัท Shopback โดยตรง เบอร์(+66) 600035700 ( จันทร์ – ศุกร์ : 9.30 – 19.00น.) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ บริษัท Shopback

เงื่อนไขสำหรับ เครดิตเงินคืน 50 บาท เข้าบัญชี ShopBack
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท กับ Shopback ที่ www.myshopback.co.th/uob-special จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท

เงื่อนไขสำหรับ เครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 30% จากเงินคืนที่ได้รับ เข้าบัญชี ShopBack
 • คำนวณจาก 30% ของเครดิตเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจาก Shopback ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย เท่านั้นโดยลูกค้าต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท (จำกัด เงินคืนเข้าบัญชี shopback สูงสุด 120 บาท/ลูกค้า/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย) สำหรับลูกค้า 3,000 คนแรก
 • Shopback จะทำการบันทึกเงินคืน 30% เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับเงินคืน 2 เท่า เฉพาะวันที่ 12-14 ธ.ค. 60 เท่านั้น
 • รับเงินคืนเพิ่ม 2 เท่าจากเงินคืนที่ได้รับ จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 60 เท่านั้น จำกัดเงินคืนเพิ่มสูงสุด 100 บาท เงินคืนที่เพิ่มจะเข้าบัญชี ช้อปแบคในวันที่ 15 ธ.ค.
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ