โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ในกรณีที่ลูกค้าส่ง SMS เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมใช้คะแนนสะสมแลกเครดิตเงินคืน ธนาคารฯจะทำการหักคะแนนสะสมภายใน 7 วันทำการ และเครดิตเงินคืน ให้กับบัญชีหลักของลูกค้าภายใน 60 วัน
  • ธนาคารจะมอบบัตรกำนัลสำหรับลูกค้าที่มียอดชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับของสมนาคุณ ณ จุดขาย
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรางวัลหรือของสมนาคุณ ผู้ถือบัตรฯจำต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือน นับจาก วันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
  • ยกเว้นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก บัตรกำนัลเงินสด, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าผ่อนชำระ, สินค้าที่ถูกยกเลิกภายหลัง และ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555