ช้อป Midnight SALE! รับเครดิตคืนสูงสุด 10% ที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป 


เงื่อนไขรายการ
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ TMG (เว้นวรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริม การขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตและผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • จำกัดการรับเครดิตคืนไม่เกิน 5,000 บาท/ลูกค้า/ตลอดรายการ (ทุกบัตรเครดิตที่ออกโดย UOB รวมกัน) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีวีซ่า อินฟินิท, พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง และพรีวิไมลส์ เวลท์แบงก์กิ้ง
 • จำกัดการรับเครดิตคืนไม่เกิน 1,500 บาท/ลูกค้า/ตลอดรายการ (ทุกบัตรเครดิตที่ออกโดย UOB รวมกัน) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ
 • เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น สินค้าผ่อนชำระ, Power Mall, Home Fresh Mart, Gourmet Market, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ร้านค้าเช่าในห้างฯ และศูนย์การค้า
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะยอดที่มาจากการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำ รายการขออนุมัติ (Transaction Date) ในวันและเวลาที่ร่วมรายการโดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุใน SMS 60 วัน หลังจากวันที่จบรายการ
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจาก วันที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอด ใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • เครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/ บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อ บกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

 

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ