โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 


เงื่อนไขรายการ
 • ธนาคารจะมอบสิทธิพิเศษดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ที่ออกในประเทศไทย (ซึ่งไม่ใช่บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) หรือ ที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน ต้องเป็นยอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส สำหรับยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป เฉพาะร้านค้าตัวแทนฯรับผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส เท่านั้น ยกเว้นการผ่อนชำระที่ Power Buy, Power Mall , Home Pro, I-Plan on Call และการผ่อนชำระเบี้ยประกัน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน SMS พิมพ์ PANG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545111(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย
 • รับฟรีบัตรกำนัลที่พัก So Sofitel Hua Hin 1 คืน มูลค่า 6,500 บาท เมื่อสะสมยอดผ่อนชำระครบ 200,000 บาท ขึ้นไป จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อผู้ถือบัตร
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนจาก รายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • เงื่อนไขที่พัก So Sofitel Hua Hin ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยธนาคารฯจะทำการจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 90 วันนับจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขเป็นตามที่ทางธนาคาร และร้านค้าเป็นผู้กำหนด ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555