ออกเดินทางท่องเที่ยว สู่จุดหมายที่คุณอยากไป พร้อมรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ จากบัตรวีซ่า เดบิต

* เงื่อนไขการใช้ส่วนลด 100 บาท

 1. จำกัดการรับสิทธิส่วนลด 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตร ต่อวัน
 2. สิทธิมีจำนวนจำกัด 100 ท่านแรกต่อเดือนต่อแต่ละร้านค้า (รวมทุกสาขาของแต่ละร้านค้า)
 3. วีซ่า เป็นผู้สนับสนุนส่วนลดดังกล่าวและกำหนดเงื่อนไขในการให้ส่วนลดแก่ผู้ถือบัตร ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เผยแพร่รายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวให้ผู้ถือบัตรทราบเท่านั้น ท่านผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น โปรดติดต่อ วีซ่า ที่ email: vt28@vathanagul.com หรือ โทร 02-9199108 ต่อ 118

เงื่อนไขการแลกรับของกำนัล

 1. ยอดใช้จ่ายที่มีสิทธิแลกรับของสมนาคุณ นับรวมการซื้อสินค้า ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และ/หรือการ เบิกถอนเงินสดจาก ATM ในต่างประเทศ
 2. สามารถสะสมยอดใช้จ่ายภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน ตลอดระยะเวลารายการ
 3. การแลกรับของสมนาคุณ ผู้ถือบัตรวีซ่าเดบิตจะต้องแสดงความประสงค์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • แสดงสำเนาสลิปการใช้จ่าย หรือการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรวีซ่าเดบิตในต่างประเทศ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  • ส่งเอกสารไปที่ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด โดยทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ email : vt28@vathanagul.com โทร. 02-919-9108 # 118 โทรสาร 02-919-9155
  • ของสมนาคุณจัดส่งให้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้ส่งเอกสารให้กับบริษัท วัฒนกูลฯ และได้รับการ ยืนยันการได้รับสิทธิแล้ว
 4. ของสมนาคุณจำนวนจำกัดสำหรับ 1,000 ท่านแรกเท่านั้น โดยยึดตามลำดับก่อนหลังในวันที่ส่งเอกสาร
 5. วีซ่า เป็นผู้สนับสนุนของสมนาคุณดังกล่าวและกำหนดเงื่อนไขในการให้ของสมนาคุณแก่ผู้ถือบัตร ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เผยแพร่รายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวให้ผู้ถือบัตรทราบเท่านั้น ท่านผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น โปรดติดต่อ วีซ่า ที่ email: vt28@vathanagul.com หรือ โทร 02-9199108 ต่อ 118