เร็วกว่ากับ UOB PRIVI MILES 18 บาท = 1 ไมล์สะสม ที่ให้คุณสะสมได้เร็วและง่ายกว่า

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

* คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่บันทึกรายการ -คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ที่เกิดขึ้น จะไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง และยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน

** สิทธิพิเศษในการแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมอัตรา 1: 1 ได้สูงสุด 20,000 คะแนน /ไตรมาส (จากเดิมที่สูงสุด 15,000 คะแนน/ไตรมาส) โดยเริ่มนับตั้งแต่ยอดใช้จ่ายไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นต้นไป) โดยท่านสามารถแลกคะแนนสะสมได้ 10,000 คะแนน หรือ 15,000 คะแนน หรือ 20,000 คะแนน ต่อบัตรต่อการแลกแต่ละครั้ง และใช้สิทธิ์แลกภายในไตรมาส หรือ 1 เดือนรับจากวันสิ้นสุดไตรมาส จำกัดสิทธิ์ในการแลก 1 ครั้งต่อบัตร ต่อ 1 ไตรมาส เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดและของธนาคาร