โปรโมชั่น : UOB Mobile / Personal Internet Bankingวิธีการชำระภาษีกรมสรรพากรผ่าน UOB PIB

1. Log in ที่ www.uob.co.th 2. เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ” และเลือกเมนู “ชำระด่วน” เลือกประเภทผู้รับชำระเงิน “ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมองค์กรของรัฐ” เลือกผู้รับชำระเงิน “กรมสรรพากร” กรอก TAX ID./รหัสลูกค้า, Reference no. และชื่อลูกค้า กดปุ่ม “ดำเนินการ” 3. เลือกบัญชีที่ต้องการหักชำระ และระบุยอดเงินที่ต้องการชำระ เลือก “เพิ่มผู้รับชำระเงิน” และตั้งชื่อเรียกผู้รับชำระเงิน เพื่อความสะดวกในการทำรายการในครั้งถัดไป กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพื่อดำเนินการเติมเงิน และทำตามขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ : กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้ากับทางกรมสรรพากร ก่อนทำรายการ หรือหากท่านมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็สามารถชำระได้ทันที


วิธีการชำระภาษีกรมสรรพากรผ่าน UOB Mobile

ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น UOB Mobile ผ่าน App Store หรือ Google Play (ค้นหาคำว่า UOBThai)

1. Log in ผ่านแอปพลิเคชั่น UOB Mobile


2. เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ”

3. เลือกเมนู “ชำระด่วน”

4. เลือกประเภทผู้รับชำระเงิน “ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมองค์กรของรัฐ” เลือกผู้รับชำระเงิน “กรมสรรพากร” กรอก TAX ID./รหัสลูกค้า, Reference no. และชื่อลูกค้า กดปุ่ม “ดำเนินการ”

5. เลือกบัญชีที่ต้องการหักชำระและระบุยอดเงินที่ต้องการชำระ เลือก “เพิ่มผู้รับชำระเงิน” และตั้งชื่อเรียกผู้รับชำระเงิน เพื่อความสะดวกในการทำรายการในครั้งถัดไป และกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพื่อดำเนินการ เติมเงิน และทำตามขั้นตอนต่อไป
หมายเหตุ : กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้ากับทางกรมสรรพากร ก่อนทำรายการ หรือหากท่านมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็สามารถชำระได้ทันที