ธนาคารยูโอบี ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
บริการดังต่อไปนี้จะไม่สามารถให้บริการได้เป็นการชั่วคราว
ระหว่าง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22.00 น.
ถึงวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น.

  • UOB Personal Internet Banking
  • UOB Mobile
  • UOB Business Internet Banking
  • Interactive Voice Response (IVR)
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ระหว่างเวลา 03.00 น. – 07.00 น.

  • Automatic Teller Machine (ATM)

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี
โทร. 0 2285 1555

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้