ธนาคารยูโอบี มีกำหนดการปรับปรุงระบบและบริการ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น. จึงไม่สามารถให้บริการ UOB Personal Internet Baking และ UOB Mobile เป็นการชั่วคราว

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี
โทร. 0 2285 1555

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้