ธนาคารยูโอบี มีกำหนดการปรับปรุงระบบในวันและเวลาดังต่อไปนี้
  • วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 01.30 น. - 05.30 น. โดยจะไม่สามารถให้บริการระบบ UOB Personal Internet Banking และ UOB Mobile ได้
  • วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 02.00 น. - 04.00 น. โดยจะไม่สามารถให้บริการระบบ ATM, CDM และ PUM ได้

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี
โทร. 0 2285 1555

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้