ปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

  ปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

  UOB FinLab คือโครงการที่ช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล ผ่านการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือดิจิทัลให้ SMEs นำไปใช้ในธุรกิจ รวมถึงแนะนำแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของ SMEs จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว และในปี 2024 UOB FinLab ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้าน Sustainability เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจเพื่อตอบรับกับกระแสเทรนด์โลก และสอดคล้องกับนโยบายธนาคารยูโอบีส่งเสริมเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 หรือปี 2593  มาร่วมพาธุรกิจของคุณเติบโตอย่างแข็งแรงไปพร้อมกับเรา!

  UOB FinLab และธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Smart Business Transformation เป็นครั้งแรกในปี 2019 เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยความเข้าใจดีว่า SMEs จำเป็นต้องมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบเข้มข้น และเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ด้วยความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐบาล เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และพันธมิตรภาคเอกชนอีกมากมาย

  ยูโอบี ในฐานะธนาคารที่เป็นผู้นำการให้บริการแก่ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์และมีเครือข่ายทั่วภูมิภาค พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยให้สามารถทำธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้มองการทำธุรกิจอยู่เพียงแค่ตลาดในประเทศแต่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจไปไกลสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก

  ตัวอย่างความสำเร็จจาก SMEs และพันธมิตร

  เริ่มต้นธุรกิจของคุณสู่ยุคดิจิทัลได้แล้ววันนี้

  สมัครเลย