โปรโมชัน

  แคมเปญพิเศษ

   
   

  ด้านการเงินการธนาคาร

  วงเงินกู้ระยะยาว (แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

  เพื่อลงทุนในสถานประกอบการ เช่น ออฟฟิศ โรงงาน โกดัง หรือเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

  • เเพื่อลงทุนในสถานประกอบการ เช่น ออฟฟิศ โรงงาน โกดัง หรือ เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
  • วงเงินประเภท เงินกู้ระยะยาว, วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD), ตั๋วสัญญาเงินกู้ระยะสั้น (PN), วงเงินหนังสือค้ำประกัน (LG)
  • วงเงินรวมสูงสุด 40 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี (สำหรับวงเงินกู้ระยะยาว)
  • วงเงินกู้เพื่อใช้หมุนเวียนธุรกิจ ผ่อนชำระสูงสุด สูงสุด 7 ปี
  • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้หลายประเภท เช่น ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก MLR-3.50% ต่อปี (สำหรับเงินกู้ระยะยาว)
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก MLR-3.50% (สำหรับวงเงินหมุนเวียน)
  • วงเงินหนังสือค้ำประกัน เริ่มต้น 0.50% ต่อปี

  *การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และสิ้นสุดแคมเปญ 30 ธ.ค. 2566

  วงเงินกู้ระยะยาว (แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

  • เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ, ขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
  • วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
  • ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ค้ำประกันโดย บสย.
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก MRR- 1.85%ต่อปี

  *การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และสิ้นสุดแคมเปญ 30 ธ.ค.2566

  วงเงินสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ (แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

  • เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ให้กับคู่ค้าโดยตรง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • วงเงินประเภท Local TR, TR, LC
  • วงเงินกู้สูงสุด 12 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 90 วัน
  • ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ค้ำประกันโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก MLR-3.00% ต่อปี

  *การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และสิ้นสุดแคมเปญ 30 ธ.ค. 2566

  ธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ

  • บริการโอนเงินต่างประเทศ (Outward Remittance) ผ่านระบบ UOB Business Banking Plus (BIBPlus) ยกเว้น ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน ไม่จำกัดจำนวนรายการและจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำธุรกรรม
  • บริการโอนเงินต่างประเทศ (Outward Remittance) ผ่านช่องทางสาขา ยกเว้น ค่าธรรมเนียมสำหรับยอดเงินโอนตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่า จำนวน 12 รายการ ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับสิทธิ์
  • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Remittance) ยกเว้น ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมรับเงินโอนจากต่างประเทศ ไม่จำกัดยอดเงิน และจำนวนรายการ ระยะเวลา 3 เดือน

  *การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และสิ้นสุดแคมเปญ 30 ธ.ค. 2566

  บริการบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ

  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมเงินโอนระหว่างบัญชียูโอบี บัญชีต่างธนาคาร และบัญชีเงินเดือนพนักงาน ผ่านช่องทาง Online
  • พิเศษ! ค่าธรรมเนียมโอนเงินบาทเน็ท และค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 12 เดือนแรก หลังจากนั้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป (ค่าธรรมเนียมปกติ 199, 399 บาทต่อเดือน)

  รับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ สูงสุด 2 เท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปกติ สูงสุด 0.10% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน *พิเศษ เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาท ถึง 45 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.75%* ต่อปี

  *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาแคมเปญสิ้นสุด 30 ธ.ค. 2566

  เริ่มต้นธุรกิจของคุณสู่ยุคดิจิทัลได้แล้ววันนี้

  สมัครเลย