หน้าหลักลูกค้าการเข้าถึงบริการทางการเงิน

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

เรามุ่งมั่นนำเสนอบริการที่พัฒนาแล้วสำหรับกลุ่มลูกค้า ผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ นำเสนอเงินทุนที่ยืดหยุ่นแก่สถาบันการเงินที่ต้องการปรับหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ หรือลดต้นทุนธุรกรรมการจัดส่ง หรือนำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายและโปร่งใสสำหรับทุกภาคส่วน

สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร

สำหรับบริษัทขนาดเล็กจำนวนมาก การเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารนับเป็นความท้าทาย เพราะอาจขาดหลักฐานทางการเงินที่ผ่านการตรวจรับรองหรือที่ธนาคารต้องการเพื่อใช้ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทได้อย่างถูกต้อง บ่อยครั้งที่เหตุการณ์ที่กล่าวถึงนี้นำไปสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่ยาวนานและต้นทุนสินเชื่อที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับบริษัท

ธนาคารจัดการกับช่องว่างของสินเชื่อนี้ผ่านบริการ UOB BizMerchant ซึ่งเป็นเครื่องมือพิจารณาเครดิตที่ขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคาร เพื่อให้การขอรับสินเชื่อธนาคารเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขายสินค้าและบริการออนไลน์ เครื่องมือพิจารณาเครดิตนี้ใช้ชุดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละวันของธุรกิจ เพื่อเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมด้านเดรดิตในเชิงลึก ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารดำเนินการคำขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ตลอดจนย่นระยะเวลาขอสินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กลง

นอกจากจะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านกระบวนการคำขอสินเชื่อที่ราบลื่นมากขึ้นแล้ว หลังได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารยังเสนอโซลูชั่นการธนาคารอีกหลายประการ เช่น บริการบัญชีธุรกรรมและการธนาคารออนไลน์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กแบบองค์รวม อีกทั้งยังคงปรับเปลี่ยนกฎในการพิจารณาเครดิตให้ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสนับสนุนผู้ขายสินค้าและบริการออนไลน์ที่มีคุณสมบัติขอรับสินเชื่อเพื่อสภาพคล่องโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้น

UOB BizMerchant

บริการ UOB BizMerchant ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2562 คือ โซลูชั่นสินเชื่อวงเงินต่ำสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่มีหน้าร้านในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Lazada และ Shopee และไม่อาจเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้ เนื่องจากขาดหลักฐานทางการเงินเพื่อขอรับการประเมินเครดิต เครื่องมือพิจารณาเครดิตของเรานี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกรรมและพฤติกรรมด้านเดรดิตของธุรกิจ นอกจากกระบวนการยื่นขอสินเชื่อทางออนไลน์แล้ว เรายังนำเสนอบริการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อย่นระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อ

UOB BizSmart

บริการ UOB BizSmart คือ ชุดโซลูชั่นเพื่อธุรกิจแบบครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจปรับกระบวนการปฏิบัติงานหลักเป็นระบบอัตโนมัติได้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง หรือการขายและการตลาดออนไลน์

Sustainability Innovation Programme (SIP)

Sustainability Innovation Programme (SIP)

Sustainability Innovation Programme (SIP) ของ FinLab เป็นโครงการระยะ 2 สัปดาห์ที่ช่วย SMEs โฉมแปลงธุรกิจให้เป็นแบบยั่งยืน โดยให้ความรู้ลึกในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพพลังงาน, การเงินยั่งยืน, ใบรับรองพลังงานจากแหล่งทดแทน (RECs), บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน, และการบริหารคาร์บอนและรายงาน ESG เรียนรู้ว่าความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจเพื่อสมดุลผลกระทบ, กำไร, และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

GreenTech Accelerator (GTA)

GreenTech Accelerator (GTA)

GreenTech Accelerator (GTA) เป็นโปรแกรมระยะ 6 เดือน ที่มีการจัดขึ้นระดับท้องถิ่นและระดับโลกโดย UOB FinLab เพื่อสนับสนุนการเติบโตและโฉมแปลงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเขียว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง