หน้าหลักการบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนบริการทางการเงินเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
บริการทางการเงินเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

บริการทางการเงินเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

กลุ่มธนาคารยูโอบีสนับสนุนธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยให้ธุรกิจนั้นปรับปรุงตนเองอยู่เสมอและแข่งขันได้ในระยะยาว

เพื่อให้บริษัทที่ต้องการสร้างธุรกิจบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งและฟื้นตัวได้เร็วเข้าถึงการให้บริการทางการเงินอย่างยั่งยืนได้ง่ายยิ่งขึ้น ธนาคารจึงกำหนดให้มีกรอบแนวคิดหลักเพื่อการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ หลักการสินเชื่อสีเขียว (Green Loan Principles) ของ Loan Market Association/Asia Pacific Loan Market Association และหลักการสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการด้านความยั่งยืน (Sustainability Linked Loan Principles)

กรอบแนวคิดเหล่านี้ผ่านความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ กำหนดคุณสมบัติของโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อและเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการด้านความยั่งยืน สินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ และผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้ารายย่อย

กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืน

โซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืน

ภายใต้กรอบแนวคิดข้างต้น ธนาคารจัดให้มีโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซลูชั่นด้านระบบนิเวศ 3 ระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าคว้าโอกาสในการมีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

โครงการยู-โซลาร์ (U-Solar)

โครงการยู-โซลาร์ เปิดตัวครั้งแรกในปี 2562 เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแห่งแรกของเอเชียที่เชื่อมต่อภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปกับผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ มีจุดประสงค์เพื่อขับเคลี่อนการพัฒนาและการหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมให้บริการในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โครงการนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รับเหมาด้านวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (EPC) และผู้จัดหาอุปกรณ์ชั้นนำ เข้าถึงบริการทางการเงินที่ยั่งยืนได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโซลูชั่นทางการเงินเพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผู้ใช้งานจริงในกลุ่มที่พักอาศัย การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

โครงการยู-เอนเนอร์จี (U-Energy)

โครงการยู-เอนเนอร์จี เปิดตัวครั้งแรกในปี 2563 เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแห่งแรกของเอเชียที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการที่ต้องการบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและที่พักอาศัย พร้อมให้บริการในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โครงการนี้ช่วยเชื่อมต่อบริษัทจัดการพลังงาน (ESCOs) กับผู้ใช้งานจริง เพื่อนำเสนอโซลูชั่นสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานทั่วไป รูปแบบสัญญาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ซึ่งเจ้าของที่พักอาศัยสามารถเลือกสัญญาแบบซื้อตรงหรือแบบพลังงานเชิงการบริการได้ นอกจากนี้ ยูโอบียังเสนอแผนผ่อนชำระรายเดือนแบบปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 3 ปี เมื่อชำระค่าปรับปรุงที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานด้วยบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

โครงการยู-ไดรฟ์ (U-Drive)

โครงการยู-ไดรฟ์ เปิดตัวครั้งแรกในปี 2564 เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อสีเขียวแบบครบวงจรสำหรับระบบนิเวศรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งระบบห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ค่ายแบรนด์รถยนต์ ดีลเลอร์ และผู้ให้บริการจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จนถึงผู้ใช้งานจริง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช้ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการยู-ไดรฟ์พร้อมให้บริการในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย และนำเสนอเครื่องมือการธนาคารสีเขียวแบบครบวงจร รวมถึงสินเชื่อแบบมีระยะเวลา สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อเพื่อรถยนต์คงคลังสำหรับดีลเลอร์ และสินเชื่อสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จ นอกเหนือการให้บริการสินเชื่อแล้ว ธนาคารยังให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าตามแบบฐานที่ต้องการขยายธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงร่วมมือกับดีลเลอร์และผู้ให้บริการจุดชาร์จรถยนต์เพื่อนำเสนอแพ็คเกจสุดพิเศษแก่ผู้ใช้งานจริง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง