หน้าหลักลูกค้า

ลูกค้า

ธนาคารยูโอบีมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเราในการดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างประสบการณ์เชิงบวกแก่พวกเขา

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ประสบการณ์ของลูกค้า

เราดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญและนำเสนอโซลูชันและบริการที่เหมาะสมผ่านทุกช่องทาง นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า โดยยึดหลักความปลอดภัยของข้อมูล เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับความต้องการให้กับลูกค้า

การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจของธนาคารเรื่อยมา โดยธนาคารเชื่อในความถูกต้องและเหมาะสมสำหรับลูกค้าอยู่เสมอ

ข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับดูแล

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ให้ความสำคัญเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอันดับแรก และถือเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และไร้พรมแดน พร้อมมุ่งมั่นคุ้มครองข้อมูลและสินทรัพย์ของลูกค้าและของธนาคารจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นธรรม และ ส่งเสริมศักยภาพให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลและกาให้ความรู้