หน้าหลักไฮไลท์

ไฮไลท์

ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กิจกรรมและโครงการการพัฒนาล่าสุด

UOB Sustainability Compass

กิจกรรมและโครงการ

UOB Sustainability Compass

เข็มทิศเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคารยูโอบี หรือ UOB Sustainability Compass คือ เครื่องมือออนไลน์ง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดทำแผนงานตามต้องการพร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ เพิ่มความมั่นใจในการจัดทำแผนการความยั่งยืนและสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

คำมั่นของยูโอบีต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

คำมั่นของยูโอบีต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้ จึงมุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งพลังบวกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาทำความรู้จักกับ Thailand Taxonomy

Thailand Taxonomy คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ ใช้จำแนกและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทย ใช้หลักการที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (ค.ศ. 2050) เพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามที่สมาชิกภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตกลงร่วมกัน

โดยในระยะที่ 1 เริ่มด้วยการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย คาดหวังให้สถาบันการเงินนำ Thailand Taxonomy ไปใช้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย