หน้าหลักพนักงานการเสริมสร้างสถานที่ทำงานที่ยั่งยืน

เสริมสร้างสถานที่ทำงานที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เราใช้ชีวิต เล่น เรียนรู้ เดินทาง มีปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับผู้อื่น

เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

กลุ่มธนาคารยูโอบีปรับมาใช้เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นแบบถาวรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้พนักงานทำงานนอกสถานที่ได้ 2 วันต่อสัปดาห์ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่ก่อนแล้ว เช่น Flexi-2 ที่ให้พนักงานขอลางานได้ 2 ชั่วโมง 1 ครั้งต่อเดือนเพื่อทำธุระส่วนตัว การเริ่มงานเหลื่อมเวลา และค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาวะโดยรวม อาทิ การตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำกับกาย ค่าใช้จ่ายในการพักร้อน เป็นต้น

การบริหารจัดการความเครียดจากการทำงาน

นอกเหนือจากการปรับเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นแบบถาวรแล้ว สิทธิประโยชน์ด้านการพักผ่อนประจำปีที่กลุ่มธนาคารมอบให้พนักงานยังดีกว่าเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น โดยพนักงานได้รับสิทธิลาพักแบบได้รับเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเสริมบางอย่าง เช่น กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อบริการชุมชนหรือการใช้เวลากับครอบครัว นอกเหนือจากสิทธิปกติที่ได้รับ นอกจากนี้ เรายังอนุญาตให้พนักงานยกจำนวนวันพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ไปปีปฏิทินต่อไปได้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน หรือเปลี่ยนวันลาที่เหลือเป็นเครดิต เพื่อใช้จ่ายด้านสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและ

ความมั่นคงในงาน

กลุ่มธนาคารยูโอบียังคงให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและการนับรวมพนักงานทุกกลุ่ม ตามคำสัญญาในการกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่ระบุโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง ลูกค้า พนักงาน และชุมชน กว่าครึ่งของพนักงานกล่าธนาคารยูโอลีเป็นผู้หญิง สิ่งนี้เป็นหลักฐานที่เด่ดชัดถึงการที่ธนาคารให้ความสำคัญต่อความหลากหลายทาง นอกจากนี้ กลุ่มธนาคารยูโอบียังสนับสนุนการจ้างงานคนทุกกลุ่ม ในปัจจุบันมีพนักงานที่มีความพิการด้านต่างๆ 28 คนทำงานใน Scan Hub ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบ เปลี่ยนเอกสารให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล และเก็บเอกสารของลูกค้า ซึ่งก่อตั้งแต่ขึ้นเมื่อ 10 ที่แล้ว ความสามารถในการจดจ่อกับรายละเอียด ระดับสมาธิสูง และความถูกต้องของพนักงานกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอัตราการรักษาพนักงาน ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ธนาคารดูแลพนักงานทุกคนด้วยการออกมาตรการความปลอดภัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดหลายประการ ไม่มีการให้พนักงานออกจากงานแม้ในช่วงเวลายากลำบาก็ตาม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง