หน้าหลักการลงทุนที่ยั่งยืนอำนวยความสะดวกและจัดหาการลงทุนที่ยั่งยืน

อำนวยความสะดวกและจัดหาการลงทุนที่ยั่งยืน

เรานำเสนอโซลูชันเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนที่ผนวกรวมข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าไว้ในกระบวนการวิจัย คัดสรร และลงทุน แนวทางนี้ได้เอื้อให้เราสามารถช่วยลูกค้าบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตและสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เราได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนแก่ลูกค้า อาทิ หน่วยลงทุน (unit trusts) ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured products and equities) และตราสารหนี้ (fixed income products) กลุ่มทำงานเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน PFS (PFS Sustainable Investing Working Group) จัดตั้งขึ้นในปี 2562 มีหน้าที่ออกผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้ารายย่อย เราจัดให้มีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผนวกรวมข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าไว้ในวิธีพัฒนายุทธศาสตร์การลงทุน ตั้งมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในรายละเอียด คัดสรรผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่ลูกค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง