หน้าหลักการลงทุนที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เราแก้ไขปรับปรุงเงินทุนเพื่อธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs)) การผนวกรวมข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าไว้ในกระบวนการลงทุนในทุกประเภทของสินทรัพย์ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้เราระบุหาบริษัทที่มีความสามารถในการฟื้นตัว บริหารจัดการดี สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมักจะคงความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ดังนั้น เราจึงนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าลงทุนเพื่อผลกำไรตอบแทนและเป้าหมาย ในขณะที่เราประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความมั่งคั่งของลูกค้า อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

หน่วยลงทุน

เรานำเสนอหน่วยลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และบริหารจัดการโดยบุคลากรมืออาชีพแก่ลูกค้า ที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มุ่งมั่นบรรลุผลการดำเนินงานทางการเงินและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในการเลือกกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ยูโอบีคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  

 • ความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • การผนวกรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับกระบวนการลงทุนของกองทุน
 • ความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนให้ดีเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและกองทุนอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 

หน่วยลงทุนที่เรานำเสนอมีทั้งพันธบัตร กองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยง และตราสารทุน ได้แก่

 • กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชัน ฟันด์ (United Sustainable Equity Solution (USUS))
 • กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ (United Sustainable Credit Income Fund (USI))
 • กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ (United Sustainable Thematic Select Fund (UST))
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (SCB Global Clean Energy (SCBCLEAN))
 • กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ฟันด์ (KTAM Global Climate Change Equity Fund (Class A) (KT-CLIMATE))
 • กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A (K Positive Change Equity Fund-A(A) (K-CHANGE))
 • กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (Krungsri Equity Sustainable Global Growth Fund)
 • กองทุน BGF Sustainable Energy Fund A2 USD (BGF Sustainable Energy Fund A2 USD)
 • กองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc USD (AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc USD)
 • กองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A Acc (Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A Acc)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง