หน้าหลักสังคมและชุมชนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

เรามองหาหนทางในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธนาคา

การจัดซื้ออย่างยั่งยืนเป็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของเราในการตอบสนองต่อความเสี่ยงและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, สังคม, และการบริหาร (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเรา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง