หน้าหลักการธนาคารอย่างยั่งยืน

การธนาคารอย่างยั่งยืน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มุ่งมั่นช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ให้เติบโตและพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อมุ่งสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ผ่านการให้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการเงินหรือการลงทุน

คำมั่นของยูโอบีต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้ จึงมุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งพลังบวกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คำมั่นของยูโอบีต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ภายในปี 2593 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมที่ยังคงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

การบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืน

การจัดทำรายงานตามคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD)

กลุ่มธนาคารยูโอบีได้จัดตั้งกลุ่มทำงานด้านคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในปี 2562 ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการความยั่งยืนของกลุ่มธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นกลุ่มทำงานที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีหน้าที่เสนอรายงาน

การลงทุนที่ยั่งยืน

อำนวยความสะดวกและจัดหาการลงทุนที่ยั่งยืน

อำนวยความสะดวกและจัดหาการลงทุนที่ยั่งยืน

เรานำเสนอโซลูชันเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนที่ผนวกรวมข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าไว้ในกระบวนการวิจัย คัดสรร และลงทุน

ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน และโซลูชันการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าลงทุนเพื่อผลกำไรตอบแทนและเป้าหมาย ในขณะที่เราประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความมั่งคั่งของลูกค้า อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย