การแจ้งเตือนสำคัญเกี่ยวกับการโอนย้ายระบบ


ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนย้ายข้อมูลระหว่างสองระบบเป็นไปอย่างราบรื่นและพร้อมให้บริการลูกค้า บริษัทจะดำเนินการปิดปรับปรุงช่องทางการรับชำระเงินบางช่องทางระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2567 และยกเลิกช่องทางการชำระเงินบางช่องทางสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดชำระเงิน ช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
พร้อมเพย์ วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 20:00 น. ถึง วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 23:30 น. ถึง วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 0:30 น.
เคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 21:00 น. ถึง วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 0:30 น.
จุดชำระเงิน การยกเลิกบริการ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
รับชำระจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 23:30 น.
เอ็มเปย์ สเตชั่น
โลตัส
ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
รับชำระจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 21:00 น.