หน้าแรกสินเชื่อข้อมูลเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ภาพแสดงสิ่งปลูกสร้าง

 
สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้แบรนด์ซิตี้ (ยกเลิกใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567)