ช่องทางชำระเงินช่องทางการชำระเงินตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินเชื่อสำหรับชำระค่างวด
UOB XPress
UOB XPressสินเชื่อส่วนบุคคล UOB Xpress


หมายเลขบัญชีสินเชื่อ

ช่องทางการชำระเงิน คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับ