ท่านสามารถชำระค่างวดสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส
ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทางการชำระเงิน ค่าบริการในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (เงินสด/แคชเชียร์เช็ค)
 • ช่องทาง UOB Personal Internet Banking
 • แอปพลิเคชั่น UOB TMRW
ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดครั้งละไม่เกิน 49,000 บาท) 15 บาท 20 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เงินสด)
 • ช่องทาง Electronics ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 •  
 • 30 บาท
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 •  
 • 40 บาท
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียม
การชำระบิลข้ามธนาคาร(พร้อมเพย์)* ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขการชำระและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่ผู้ให้บริการ
 2. สอบถามรายละเอียดจุดบริการชำระเงินสินเชื่อ ได้ที่ 0 2285 1555 กด 6

*การชำระบิลข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์) ในปัจจุบันธนาคารผู้ให้บริการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการ หากแต่อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอนาคตตามที่ธนาคารผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ชำระผ่าน Internet : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • เคาน์เตอร์สาขาธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : ไม่มีค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะเงินสด หักบัญชีหรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น)
 • ค้นหาสาขาธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ใกล้คุณ :www.uob.co.th/locations

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • ชำระผ่านช่องทาง Electronics ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา: มีค่าธรรมเนียม กรุงเทพมหานคร 30 บาท/รายการ ต่างจังหวัด 40 บาท/รายการ (รับเฉพาะเงินสด หรือหักบัญชีเท่านั้น)
  (ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ ต่างจังหวัดค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ

(ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 การชำระบิลข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Mobile Application
จ่ายบิล UOB Xpress ผ้าน UOBTMRW Application