การเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล UOB Xpress
การเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล UOB Xpress

โปรแกรมเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบีเอ็กซ์เพรส

พิเศษ ! สำหรับลูกค้าที่สมัครโปรแกรมเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส
รับข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

วงเงินอนุมัติ (บาท)
ของกำนัล
100,000 บาทขึ้นไป

 ภาพแสดงกระเป๋า Caggioni Ivory ขนาด 20 นิ้ว
กระเป๋าเดินทาง Caggioni Ivory 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท 

Terms & Conditions:
chevron
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส และได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น
  • รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni Ivory ขนาด 20 นิ้วมูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  • ลูกค้าต้องไม่มีการยกเลิกสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
  • ลูกค้าต้องคงสถานะบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ให้เป็นปกติและไม่ผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งกระเป๋าให้ลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าชำระคืนสินเชื่อครบตามกำหนดจำนวน 3 รอบบัญชี
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
  • อัตราดอกเบี้ย 9.99 - 25% ต่อปี

สอบถามข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส เพิ่มเติมที่ 0-2285-1555 กด 6 จันทร์-ศุกร์ 08.30-20.00 น.
สนใจสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส คลิกที่นี่