สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking

 1. ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking กับธนาคารตั้งแต่ 11 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด สามารถเลือกรับของกำนัลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • Starbucks e-coupon มูลค่า 2,000 บาท หรือ
  • คลาสออกกำลังกายออนไลน์ แบบส่วนตัว พร้อมลูกบอล Virtual Private Class (One-on-One)  by Physique 57 มูลค่า 3,600 บาท หรือ
  • เซ็ตอาหารพรีเมี่ยมจากร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำจัดส่งโดย White Glove Delivery by Silver Voyage Club มูลค่า 1,850 บาท

   โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  1. 1.1 มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และคงยอดรวมดังกล่าวติดต่อกัน 3 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ UOB Privilege Banking
  2. 1.2 ลูกค้าต้องมีบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบี กับธนาคารยูโอบี หรือเปิดบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบีกับธนาคารยูโอบี ในวันที่สมัครสมาชิกหรือ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Privilege Banking จากธนาคาร
  3. 1.3 ลูกค้าต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก Line UOB Privilege ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Privilege Banking จากธนาคาร
 2. จำกัดการรับของกำนัล 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 3. ลูกค้าจะต้องทำการเลือกของกำนัลโดยกดที่ภาพโฆษณา (Banner) ที่ปรากฏใน Line UOB Privilege แล้วกรอกแบบฟอร์มเพื่อเลือกของกำนัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Privilege Banking จากธนาคาร เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกของกำนัลได้ กรณีที่ท่านส่งแบบฟอร์มเลือกของกำนัลซ้ำ ธนาคารจะยึดการส่งแบบฟอร์มครั้งแรกเป็นหลัก
 4. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ธนาคารจำกัดการรับของกำนัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย
 5. กรณีลูกค้าฝากเงิน 10 ล้านบาท มูลค่าของกำนัล เทียบเท่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.036 ต่อปี
 6. กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมก่อน แล้วนำยอดเงินส่วนของผู้ถือบัญชีหลักรวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัวของผู้ถือบัญชีหลัก หากเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3  ธนาคารจะมอบของกำนัลให้กับผู้ถือบัญชีหลัก
 7. กรณีที่ท่านเลือกของกำนัลเป็น Starbucks e-coupon มูลค่า 2,000 บาท ธนาคารจะส่ง Starbucks e-Coupon ทาง UOB Privilege Line Official ภายใต้หัวข้อ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “My Coupon” ภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Privilege Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร
 8. กรณีที่ท่านเลือกของกำนัลเป็น  Virtual One-On-One Private Class by Physique 57 หรือ บริการ Premium food จัดส่งโดย White Glove Delivery by Silver Voyage Club  ธนาคารจะส่งโค้ดเพื่อใช้ในการรับสิทธิ์ ทาง UOB Privilege Line Official ภายใต้หัวข้อ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “My Coupon” ภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Privilege Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร
 9. สำหรับลูกค้าที่ปรับสถานะจากสมาชิก UOB Wealth Banking เป็นสมาชิก UOB Privilege Banking ระหว่าง 11 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และหากเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1, 1.2, และ 1.3
  • กรณีธนาคารได้จัดส่งของกำนัลจากการสมัครสมาชิก UOB Wealth Banking  ไปแล้ว ท่านจะได้รับเพิ่ม Starbucks e-coupon มูลค่า 1,700 บาท ทาง UOB Privilege Line Official ภายใต้หัวข้อ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “My Coupon” ภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Privilege Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร  โดยจะไม่ได้รับของกำนัลจากการสมัครสมาชิก UOB Privilege Banking อีก      
  • กรณีธนาคารยังไม่ได้จัดส่งของกำนัลจากการสมัครสมาชิก UOB Wealth Banking ธนาคารจะส่งของกำนัลตามที่ท่านได้เลือกจากการสมัครสมาชิก UOB Privilege Banking
 10. เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่างๆของการใช้สิทธิของกำนัลเป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ให้บริการกำหนด
 11. ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของร้านค้า/ผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ให้บริการโดยตรง
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการ UOB Privilege Banking โทร. 02-344-9500

เงื่อนไขการสั่งเซ็ตอาหารพรีเมี่ยมจากร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำจัดส่งโดย White Glove Delivery by Silver Voyage Club

 1. ใช้โค้ด ที่ได้รับจากธนาคารในการสำรองบริการผ่านช่องทาง https://whiteglove.silver-voyage.com/ โดยลูกค้าสามารถเลือกร้านอาหารและเซตเมนูได้ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 2. โค้ดได้รับจากธนาคารมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ได้รับโค้ดดังกล่าว
 3. พื้นที่ให้บริการเฉพาะ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ  บริการด้วยรถประเภทซีดาน 4 ประตู พนักงานแต่งกายสุภาพ สวมถุงมือขาว
 4. ขั้นตอนการสั่งอาหาร (ประเภทเซตเมนูอาหารที่อยู่ภายใต้ White Glove Delivery) บริการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ หรือ https://whiteglove.silver-voyage.com/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ตั้งแต่ 09.00 น. – 18.00 น. ของทุกวัน
 5. สามารถรับอาหารได้ตามวันที่ลูกค้าระบุ โดยเลือกรับอาหาร ได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ 1: 12.00 น. – 13.30 น.และ  ช่วงเวลาที่ 2: 17.00 น. – 19.30 น. โดยเวลาจัดส่งอาหารขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง และไม่สามารถระบุเวลาจัดส่ง ทั้งนี้บริษัทฯจะทำการจัดส่งภายใต้ช่วงเวลาที่กำหนด
 6. เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันภายใน 1 ชั่วโมง
 7. บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้ออาหารของท่านผ่านทางโทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้ในรายละเอียดการสั่งซื้อ ในเวลาทำการ 09.00 น. – 20.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การสั่งซื้ออาหารของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้รับ SMS ยืนยันการจัดส่งเซตเมนูอาหารจากทางบริษัทฯ
 8. บริษัทฯจะจัดส่งอาหารตามช่วงเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดส่งอาหารตามกำหนดเวลา อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทางบริษัทฯ จะมีการโทรแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่จัดส่ง
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารในเซตเมนู
 10. บริษัทฯ มีการคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพทั้งรสชาติ ความสะอาด และสุขลักษณะเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประทานอาหารที่อร่อย และสะอาด หากอาหารที่ลูกค้าได้รับมีความผิดปกติ โปรดติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง Email: services@worldrewardsolutions.com, Line official account: @silvervoyage ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานกับร้านค้าดังกล่าวในลำดับถัดไป
 11. ให้บริการผ่านทางช่องออนไลน์เว็บไซต์และพื้นที่ให้บริการเท่านั้น
 12. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Line OA: @silvervoyage หรือ Silver Voyage Club Concierge 02 016 9975

เงื่อนไขการบริการ คลาสออกกำลังกายออนไลน์ แบบส่วนตัวพร้อมลูกบอล Virtual Private Class (One-on-One)  by Physique 57

 1. ใช้โค้ดที่ได้รับจากธนาคารในการสำรองบริการผ่านช่องทางไลน์  Line ID: @physique57  โดยลูกค้าสามารถเลือกวันเวลาและรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมได้
 2. โค้ดได้รับจากธนาคารมีอายุ 90 วัน  นับจากวันที่ได้รับโค้ดดังกล่าว
 3. คลาสออกกำลังกายออนไลน์ แบบส่วนตัวจำนวน 3 คลาส  มีระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้บริการคลาสแรก
 4. เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ Physique 57 Bangkok กำหนด
 5. สิทธิพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยน / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ไลน์  Line ID: @physique57 หรือ https://www.physique57bangkok.com